Ευκαιρία για τις επιχειρήσεις, η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Δυτικά Βαλκάνια

*του Προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), Αθανάσιου Σαββάκη

Κατά τη διάρκεια του πρόσφατου 3ου Thessaloniki Summit που διοργάνωσε ο ΣΒΒΕ στη Θεσσαλονίκη, ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης ήταν αυτό της προοπτικής ανάπτυξης των Δυτικών Βαλκανίων και της ένταξής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο πλαίσιο αυτό, διαπιστώθηκε ότι η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Δυτικά Βαλκάνια, είναι μια ουσιαστική ευκαιρία, η οποία πρέπει να αξιοποιηθεί από τις επιχειρήσεις της περιοχής. Βεβαίως, η Ευρωπαϊκή Πολιτική θα πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθεί, όχι μόνον πολιτικά, αλλά και οικονομικά σε ότι έχει σχέση με τα Δυτικά Βαλκάνια.

Άλλωστε, πιστεύω ότι η ένταξη των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποκτήσει θετική προοπτική, όταν οι πολίτες αυτών των χωρών αφενός θα αντιληφθούν τα οφέλη τους από την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αφετέρου θα καταλάβουν ότι η ένταξη της χώρας τους θα συμβεί σε εύλογο χρονικό διάστημα, δηλαδή, εν πολλοίς όταν θα είναι σίγουροι γι΄ αυτήν.

Σε σχέση με τις σχέσεις της Ελλάδας με την Βουλγαρία και τη Ρουμανία, δύο χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι βέβαιο ότι μπορούμε να αναπτύξουμε ενέργειες στον οικονομικό τομέα, και κυρίως στον τομέα των δικτύων: ενεργειακών, οδικών και σιδηροδρομικών.

Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα θα πρέπει τα επόμενα χρόνια να αναδειχθεί σε παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή, δημιουργώντας κλίμα σταθερότητας, γεγονός το οποίο θα εισφέρει θετικά στην ανάπτυξη επενδυτικού κλίματος στην ευρύτερη περιοχή, προσελκύοντας κεφάλαια από ανεπτυγμένες χώρες.

Τέλος, στον νέο αυτόν γεωπολιτικό και γεωοικονομικό χάρτη, ήρθε η ώρα, έστω… για άλλη μια φορά, να επανεξετάσουμε το ρόλο της Θεσσαλονίκης, θέτοντας όμως ρεαλιστικούς και όχι ανέφικτους στόχους.

ViaDiplomacy Newsroom