Εγκαταλελειμμένα στα κροατικά ναυπηγεία «MONTMONTAZA – GREBEN d.o.o.» τα δύο περιπολικά σκάφη POB-24G

Εγκαταλελειμμένα στις εγκαταστάσεις των κροατικών ναυπηγείων «MONTMONTAZA – GREBEN d.o.o.» στην πόλη  Vela Luka είναι τα δύο από τα τέσσερα υπολειπόμενα ταχύπλοα σκάφη τύπου POB-24G που είχε παραγγείλει το 2014 το Λιμενικό Σώμα/Ελληνική Ακτοφυλακή.

Τα σκάφη με τους κωδικούς ΛΣ619, ΛΣ620 βρίσκονται σε ημιτελή κατάσταση στους εσωτερικούς χώρους του κροατικού ναυπηγείου, μετά την ακύρωση της σχετικής παραγγελίας την περασμένη Άνοιξη (28 Μαρτίου 2016) ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Τακτικών Διαγωνισμών του Λιμενικού Σώματος/Ελληνικής Ακτοφυλακής, λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το κροατικό ναυπηγείο.

Τα σκάφη όπως φαίνεται στις δύο φωτογραφίες, βρίσκονται σε ημιτελή κατάσταση και εκτιμάται ότι η ναυπήγηση τους έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου 60-70%, αφού όπως φαίνεται αυτό που απέμενε ήταν η εγκατάσταση των υποσυστημάτων στα δύο πλοία.

Η αρχική παραγγελία αφορούσε την ναυπήγηση 6 σκαφών τύπου POB-24G έναντι 13.387.998 ευρώ. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείτο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων και κατά 25% από εθνικούς πόρους.

Από τα έξι σκάφη τα δύο παραδόθηκαν στις αρχές του Φεβρουαρίου του 2015 και το δεύτερο στα τέλη του Αυγούστου του 2015 αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Παραπολιτικά» λίγες εβδομάδες μετά την επίσημη παράδοση του δεύτερου σκάφους στις ελληνικές Αρχές (27 Αυγούστου 2015), η «MONTMONTAZA – GREBEN d.o.o.»  κήρυξε πτώχευση, δηλώνοντας ανίκανη να ολοκληρώσει τη συμφωνία με το Ελληνικό κράτος.

Μέχρι και το τέλος του Καλοκαιριού του 2015 το Ελληνικό κράτος είχε καταβάλει το 50% του ποσού των 13.387.998 ευρώ, δηλ 6.694.000 ευρώ, ενώ σύμφωνα με την εφημερίδα το υπόλοιπο 50%, το οποίο καλύπτεται πλήρως από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων, είχε δεσμευθεί μόνο για τον συγκεκριμένο πρόγραμμα και παραμένει ανεκμετάλλευτο.

Μετά την ακύρωση της παραγγελίας η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε την καταβολή αποζημίωσης από την κροατική εταιρεία την έντοκη, επιστροφή της προκαταβολής για τα τέσσερα σκάφη που δεν έχουν παραδοθεί, η οποία ανέρχεται στα 4.462.666 ευρώ και την κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της παραγγελίας, συνολικού ύψους 892.533,20 ευρώ που αντιστοιχεί, στο 10% της αξίας των τεσσάρων σκαφών που δεν έχουν παραδοθεί από την εταιρεία.

Εκτιμάται ότι ο εξοπλισμός των δύο σκαφών των οποίων η ναυπήγηση είχε προχωρήσει σημαντικά θα είχε αγοραστεί από το ναυπηγείο και θα βρίσκεται στις εγκαταστάσεις αυτού.

Τα δύο αυτά σκάφη είναι υπερπολύτιμα για το Λιμενικό Σώμα/Ελληνική Ακτοφυλακή λόγω των υψηλών επιχειρησιακών απαιτήσεων που έχουν προκύψει από την μεταναστευτική κρίση και λόγω των φθορών που έχουν υποστεί τα πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος/Ελληνική Ακτοφυλακή από την εντατική χρήση στο Ανατολικό Αιγαίο. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και σήμερα χρησιμοποιούνται τα παλαιά περιπολικά της κλάσης Δήλος μήκους 29 μέτρων.

Παρα τα γεγονός ότι το Λιμενικό Σώμα/Ελληνική Ακτοφυλακή έχει υπο εξέλιξη τουλάχιστον δύο νέα εξοπλιστικά προγράμματα για την απόκτηση δύο περιπολικών σκαφών μήκους 30 μέτρων και 10 ακόμη μήκους 16-18 μέτρα η απόκτηση των δύο υπολειπόμενων POB-24G θα ενίσχυε την δύναμη των σκαφών του στο Ανατολικό Αιγαίο αφού από τα δύο POB-24G μόνο το ένα βρίσκεται σε νήσο της γεωγραφικής αυτής περιοχής.

Θα ήταν ευχής έργο εάν κάποιος από τους φιλότιμους και πατριώτες Έλληνες εφοπλιστές μπορούσε να αγοράσει τα σκάφη αυτά από το χρεοκοπημένο κροατικό ναυπηγείο μαζί με τον εξοπλισμό τους και να ολοκλήρωνε την ναυπήγηση στην Ελλάδα δωρίζοντας ακολούθως τα δύο POB-24G  στο Λιμενικό Σώμα/Ελληνική Ακτοφυλακή.

Το κόστος ενός τέτοιου εγχειρήματος δεν είναι απαγορευτικό αφού τα σκάφη όπως αναφέρθηκε είναι σχεδόν έτοιμα και υπολείπεται η υλοποίηση του 30-40% των εργασιών ναυπήγησης. Τα υποσυστήματα πιθανόν βρίσκονται στις αποθήκες της «MONTMONTAZA – GREBEN d.o.o.» και θα μπορούσαν να αγοραστούν σε χαμηλό κόστος η δε ολοκλήρωση της ναυπήγησης των δύο σκαφών σε Ελληνικό ναυπηγείο και θέσεις εργασίας θα διασφάλιζε και θα επέτρεπε την γρήγορη παράδοση των σκαφών στο Λιμενικό Σώμα/Ελληνική Ακτοφυλακή.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία η ναυπήγηση του κάθε σκάφους κοστίζει 2,23 εκατ. ευρώ οπότε το κόστος ναυπήγησης των δύο σκαφών φτάνει τα 4,46 εκατ. ευρώ. Με το 60% των εργασιών να έχουν ήδη υλοποιηθεί το κόστος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της ναυπήγησης των δύο σκαφών υπολογίζεται στα 1,78 εκατ. ευρώ με βάση τις αρχικές εκτιμήσεις. Σε αυτό το ποσό φυσικά θα πρέπει να προστεθεί το κόστος απόκτησης των δύο σκαφών από το χρεοκοπημένο ναυπηγείο.

Μια ικανοποιητικό προσφορά στο ναυπηγείο για την απόκτηση των δύο σκάφων και του εξοπλισμού τους και η ολοκλήρωση της ναυπήγησης στην Ελλάδα δεν είναι ένα απαγορευτικό ποσό για κάποιους από τους Έλληνες εφοπλιστές που με αυτό τον τρόπο θα ενίσχυαν την ασφάλεια των νησιών όπου γεννήθηκαν και από όπου προέρχονται οι ρίζες των οικογενειών τους.

Συγγραφέας: Γιώργος Τσιμπούκης

Στρατηγικός Αναλυτής με μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση αμυντικών συστημάτων και θεμάτων ασφάλειας. Αναλυτής – Συντάκτης σε εξειδικευμένα περιοδικά Άμυνας και Ασφαλείας.