Εκρηκτική αύξηση των ελληνικών εξαγωγών τον περασμένο Μάρτιο

Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση των τελευταίων 27 μηνών σημείωσαν οι ελληνικές εξαγωγές, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, διευρύνοντας το θετικό σερί της ανόδου από τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Μάλιστα, η εμφατική αύξηση της τάξης του 20,7% του περασμένου Μαρτίου, για τους κλάδους πλην των πετρελαιοειδών, υπερκάλυψε τις πιέσεις που εξακολουθούν να ασκούνται στα καύσιμα, με συνέπεια η συνολική αξία των εξαγωγών να εμφανίζεται αυξημένη κατά 8,5%, στα 2,35 δις ευρώ, έναντι 2,17 δις ευρώ του Μαρτίου του 2015.

Σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ, για τον Μάρτιο του 2015, στο α’ τρίμηνο του έτους η συνολική αξία των εξαγωγών εμφανίζεται μειωμένη κατά 1,8% (στα 6,27 δις ευρώ από 6,38 δις στο α’ τρίμηνο του 2014). Ωστόσο, αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, προκύπτει εκρηκτική αύξηση της τάξης του 14% ή αύξηση κατά 549,1 εκατ. ευρώ, σε σχέση με πέρυσι.

Να σημειωθεί ότι πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε πτωτικά στις εαρινές προβλέψεις της την εκτίμηση της πορείας εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών.

Η Κομισιόν προβλέπει πλέον αύξηση της τάξης 4,1% έναντι προηγούμενης εκτίμησης για αύξηση της τάξης του 5,6%. Πιθανή απώλεια μιάμισης ποσοστιαίας μονάδας από το εξωτερικό εμπόριο της χώρας, υπολογίζεται ότι προκαλεί απώλεια μισής ποσοστιαίας μονάδας από τους ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ της χώρας.

Οι προβλέψεις της Κομισιόν βασίζονται στα στοιχεία εμπορικού ισοζυγίου της Τραπέζης της Ελλάδας, τα οποία για το πρώτο δίμηνο του 2015 δείχνουν μείωση των συνολικών εσόδων από εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών της τάξης του 12,7%, στα 3,17 δις ευρώ από 3,63 δις ευρώ στο διάστημα Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2014.

Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή τα έσοδα από εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών την ίδια περίοδο εμφανίζονται μειωμένα κατά μόλις 2,7% (2,2 δις φέτος έναντι 2,26 δις πέρυσι).

Σε ότι αφορά τα στοιχεία που τηρεί η ΕΛ-ΣΤΑΤ, η αύξηση του περασμένου Μαρτίου στη συνολική αξία των εξαγωγών προέρχεται κατά αποκλειστικό λόγο από τις χώρες της ΕΕ (+20,3%), την ώρα που οι συνολικές εξαγωγές προς τις Τρίτες Χώρες εμφανίζονται μειωμένες κατά 1,8%. Ωστόσο, χωρίς τα πετρελαιοειδή, προκύπτουν σημαντικά υψηλοί ρυθμοί εξαγωγών, τόσο προς τις Τρίτες Χώρες (+21,2%), όσο και προς τις Χώρες της ΕΕ (+20,5%).

Το αποτέλεσμα αυτών των μεταβολών είναι να αυξηθεί το μερίδιο στη συνολική αξία εξαγωγών για τις χώρες της ΕΕ στο 51,9%, έναντι ποσοστού 48,1% των Τρίτων Χωρών. Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των χωρών της ΕΕ διαμορφώνεται στο 66,2%, έναντι 33,8% των Τρίτων Χωρών.

 

Συγγραφέας: Γιώργος Τσιμπούκης

Στρατηγικός Αναλυτής με μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση αμυντικών συστημάτων και θεμάτων ασφάλειας. Αναλυτής – Συντάκτης σε εξειδικευμένα περιοδικά Άμυνας και Ασφαλείας.