Η Ελλάδα που επιμένει, η Ελλάδα που καινοτομεί: Βραβεία στα μέλη του Συνεργατικού Σχηματισμού Διαστημικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών – si-Cluster

Μία ακόμα επιβράβευση των προσπαθειών των μελών του si-Cluster για τη συμβολή τους στον κλάδο αεροδιαστημικής της Ελλάδας αποτέλεσε η ξεχωριστή εκδήλωση βράβευσης με κριτήριο σημαντικούς δείκτες απόδοσης και καινοτομίας, που διοργανώθηκε στο α2-innohub στο Μαρούσι.

Απευθυνόμενα στις διεθνείς αγορές, τα μέλη του si-Cluster έχουν σημειώσει σημαντικές επιτυχίες, «ανοίγοντας» έναν ακόμη κλάδο δραστηριοποίησης για την Ελλάδα. Η δυναμική του κλάδου στην Ελλάδα δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για την αξιοποίηση προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης στη χώρα. Η βράβευση μελών για τις επιδόσεις τους το 2014 ενισχύει τις προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και λύσεων στην αεροδιαστημική.

Αναδεικνύοντας επιτυχημένες πρακτικές και προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ των μελών, το si-Cluster βράβευσε τις εταιρείες που διακρίθηκαν για τη δράση τους το προηγούμενο έτος. Βασικό κριτήριο βράβευσης αποτελεί η θετική συνεισφορά σε συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης (key performance indicators KPIs) του cluster, δίνοντας με αυτό τον τρόπο ιδιαίτερη σημασία στη βιομηχανική και επιστημονική αριστεία σε συγκεκριμένα πεδία των διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών.

Μεταξύ των κριτηριών, βάσει των οποίων επιλέχθηκαν οι νικήτριες εταιρείες ήταν ο κύκλος εργασιών (turnover), τα έσοδα που προήλθαν από τις εξαγωγές (exports), οι ιδιωτικές επενδύσεις που προσελκύθηκαν (investments from private investors), αριθμός εργαζομένων (employees) και η καινοτομικότητα βάσει των κατατεθειμένων πατεντών (applications from patents filed).

Οι εταιρείες-μέλη που βραβεύτηκαν ήταν:

H IRIDA Labs, η οποία κατέλαβε την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη, αλλά και την πρώτη θέση ως “μικρή επιχείρηση” του si-Cluster [patents +50%, turnover +63%, exports +50%, employees +150%, investements +100%]

H Theon, η οποία κατέλαβε τη δεύτερη θέση στη γενική κατάταξη, αλλά και την πρώτη θέση ως “μεσαία επιχείρηση” του si-Cluster [patents +3, turnover +58%, exports +36%, employees +156%]

H Neuropublic, η οποία κατέλαβε την τρίτη θέση στη γενική κατάταξη [turnover +4%, exports +9%, employees +43%, investements +85%]

H EMTech, η οποία κατέλαβε την πρώτη θέση ως “πολύ μικρή” επιχείρηση του si-Cluster [turnover +135%, exports +43%, employees +8%]

Στο τέλος της εκδήλωσης τονίστηκε και η αναπτυξιακή πορεία και εξέλιξη όλων των εταιρειών του cluster, οι οποίες έχουν παρουσιάσει με τη σειρά τους εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Συγγραφέας: Γιώργος Τσιμπούκης

Στρατηγικός Αναλυτής με μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση αμυντικών συστημάτων και θεμάτων ασφάλειας. Αναλυτής – Συντάκτης σε εξειδικευμένα περιοδικά Άμυνας και Ασφαλείας.