Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα: Συσσωρευμένες ζημίες άνω του 1,5 δισ. ευρώ για το 2017

Συνεχίζουν τη ζημιογόνο πορεία τους τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ). Η αμυντική βιομηχανία της χώρας, για την τελευταία οικονομική χρήση του 2017, παρουσίασε μεγάλες ζημίες παρά την αύξηση εσόδων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του kathimerini.gr,  τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 17,4 εκατ. ευρώ (από 8,2 εκατ. ευρώ το 2016). Παράλληλα εμφάνισε λειτουργικές ζημίες ύψους 17,2 εκατ. ευρώ (έναντι λειτουργικού κέρδους ύψους 104,0 εκατ. ευρώ) και ζημίες προ φόρων ύψους 59,5 εκατ. ευρώ (έναντι κερδών προ φόρων 21,5 εκατ. ευρώ). Υπογραμμίζεται ότι, για το 2016, η μεγάλη κερδοφορία της επιχείρησης ήταν καθαρά λογιστική, δεδομένου ότι προήλθε από τον αντιλογισμό ποσού ύψους 176 εκατ. ευρώ που αφορούσε κυρίως διαγραφές προστίμων.

Με στόχο τον συμψηφισμό ζημιών της, πέρυσι συντέλεστηκε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, ύψους 32 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή ακολούθησε την αύξηση-μαμούθ, ύψους 580 εκατ. ευρώ, που έγινε στο τέλος του 2016. Συνολικά τα τελευταία δύο χρόνια περισσότερο από 630 εκατ. ευρώ διατέθηκαν από το ελληνικό Δημόσιο, με στόχο την κεφαλαιοποίηση των χρεών της επιχείρησης προς αυτό. Τα χρέη των ΕΑΣ αφορούν κυρίως καταπτώσεις σε εγγυήσεις δανειακών συμβάσεων της επιχείρησης. Πρακτικά, το ελληνικό Δημόσιο αποπληρώνει τον τραπεζικό δανεισμό της επιχείρησης, ενώ παράλληλα συμψηφίζει τις ζημίες που προκαλεί η λειτουργία της κρατικής επιχείρησης.

Με βάση τις οικονομικές καταστάσεις του 2017, τα ΕΑΣ παρουσιάζουν συσσωρευμένες ζημίες άνω του 1,5 δισ. ευρώ ενώ το μετοχικό τους κεφάλαιο πλέον πλησιάζει το 1,4 δισ. ευρώ. Επίσης εμφανίζουν συνολικές υποχρεώσεις ύψους 470 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 266 εκατ. ευρώ αφορούν τραπεζικό δανεισμό. Μάλιστα, τα 83 εκατ. ευρώ πρέπει να αποπληρωθούν μέσα στη φετινή χρονιά, γεγονός που προμηνύει… νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Τέλος, σύμφωνα με τους ορκωτούς λογιστές, η εταιρεία δεν έχει ακόμη απεικονίσει προβλέψεις ύψους 2,9 εκατ. ευρώ και δεν έχουν επιβεβαιωθεί, με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις ύψους άνω των 20 εκατ. ευρώ. Παρά όμως τη δυσμενή οικονομική κατάσταση, η διοίκηση των ΕΑΣ αναφέρει ότι η εταιρεία μπορεί να εξυγιανθεί. Προς την κατεύθυνση αυτή, σημειώνει ότι σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Αμυνας θα επιδιώξει τη μείωση του κόστους της επιχείρησης και την αύξηση της συμβολής των εξαγωγικών συμβόλαιων. Πέρυσι όμως, περισσότερο από το 90% της δραστηριότητας προήλθε από το εσωτερικό (ΥΕΘΑ), ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία είχε λειτουργικά έξοδα ύψους 32 εκατ. ευρώ.

ViaDiplomacy Newsroom