Ελληνογερμανική συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Ο κοινοβουλευτικός υφυπουργός του Ομοσπονδιακού υπουργείου Παιδείας και Έρευνας της Γερμανίας Τόμας Ράχελ υπέγραψε σήμερα στην Αθήνα τη νέα ελληνογερμανική δήλωση πρόθεσης συνεργασίας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Στη συνάντηση με την ελληνίδα υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως και τον γενικό γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας Γιώργο Βούτσινο επαναπροσδιορίστηκε η συνεργασία στον εν λόγω τομέα.

Ο κ. Ράχελ δήλωσε επ’ αυτού: «Συνεργαζόμαστε από το 2012 με την Ελλάδα στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Έχουμε κυρίως επιτύχει να μην διακόψουμε την επαφή σε περιόδους κρίσεων, αλλά και να δώσουμε νέα ώθηση στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και στις επαγγελματικές ευκαιρίες για τους νέους στην Ευρώπη. Σήμερα εστιάζουμε περισσότερο στο θέμα των «πράσινων επαγγελμάτων». Σε στενή συνεργασία με τους έλληνες εταίρους μας δοκιμάζουμε πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε την εκπαίδευση και τη μετεκπαίδευση, ώστε να καταστεί οικονομικά βιώσιμη. Επιπρόσθετα, γερμανοί κοινωνικοί εταίροι θα στηρίξουν τους έλληνες εταίρους τους στην περαιτέρω ανάπτυξη του δυικού συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία μελλοντικών ευκαιριών για τους νέους και βιώσιμων οικονομικών δομών στις δύο χώρες μας».

Υπενθυμίζεται ότι ελληνική κυβέρνηση θέσπισε το 2020 έναν νέο νόμο για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Αυτός θέτει το πλαίσιο για τη διαμόρφωση επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προσανατολισμένης στην πρακτική εφαρμογή και στην αγορά εργασίας. Με βάσει τον νόμο, οι οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι έχουν ουσιαστική συμμετοχή, πχ στον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων και στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού. Στη Γερμανία έχει δοκιμαστεί και θεωρείται κανόνας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ότι εάν οι εταίροι από την οικονομία, το κράτος και την κοινωνία συνεργαστούν στενά, τότε η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μπορεί να προσαρμοστεί με επιτυχία στις ανάγκες ενός μεταβαλλόμενου εργασιακού κόσμου.

Το γερμανικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης χαίρει εξαιρετικής φήμης παγκοσμίως και έχει μεγάλη ζήτηση από διαφορετικές χώρες. Στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας αποτελεί τον κεντρικό αρμόδιο φορέα για ζητήματα περαιτέρω ανάπτυξης δυικών δομών εκπαίδευσης. Επί του παρόντος συνεργάζεται με τα αντίστοιχα υπουργεία δεκαέξι χωρών στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Κύριοι στόχοι είναι η στήριξη των χωρών-εταίρων στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και η στήριξη γερμανικών επιχειρήσεων στις χώρες-εταίρους στο πλαίσιο της κατάρτισης εξειδικευμένου προσωπικού. Η συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ανανεώθηκε σήμερα με την κοινή δήλωση πρόθεσης συνεργασίας για άλλα τέσσερα χρόνια.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: https://www.bmbf.de/de/duales-ausbildungssystem-weltweit-gefragt-328.html

ViaDiplomacy Newsroom