Ένας μικρός στόλος των Ρώσων που κυριαρχεί σε μια μικρή θάλασσα

Έχουν περάσει 296 χρόνια και συγκεκριμένα από τις 15 Νοεμβρίου του 1722 όπου δημιουργήθηκε ο στόλος της Κασπίας θάλασσας. Από τότε και μέχρι σήμερα, ο μικρός αυτός στόλος των Ρώσων κυριαρχεί στην περιοχή παράγοντας από μόνος του πολιτική και διπλωματία

Το 2018, τα πλοία του στόλου αυτού,  πραγματοποίησαν περισσότερες από 450 ασκήσεις ακόμα και με πυραύλους τύπου κρουζ

 

ViaDiplomacy Newsroom