Η Επιτροπή Γιούνγκερ χτυπάει την ανεργια – 1 δισ. Ευρώ για απασχόληση νέων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνε  να διαθέσει φέτος κιόλας 1 δισεκατ. ευρώ από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Η αλλαγή αυτή θα αυξήσει έως και 30 φορές την προχρηματοδότηση που λαμβάνουν τα κράτη μέλη για την τόνωση της απασχόλησης των νέων – βοηθώντας έως και 650 000 νέους να βρουν δουλειά γρηγορότερα.

Ο κ. Valdis Dombrovskis, αντιπρόεδρος για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο, δήλωσε: «Με τη σημερινή της πρόταση η Επιτροπή στέλνει σαφές μήνυμα ότι η απασχόληση των νέων εξακολουθεί να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της πολιτικής μας ατζέντας. Θα προκαταβάλουμε 1 δισεκατ. ευρώ για να υποστηρίξουμε τα κράτη μέλη στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν τους νέους τους να επιστρέψουν στην εργασία, στην εκπαίδευση ή στην κατάρτιση. Αν το κατορθώσουν αυτό, θα μπορέσουν όχι μόνο να συμβάλουν στην οικονομία και την κοινωνία με τις δεξιότητες και τον δυναμισμό τους αλλά και να ξανακερδίσουν την αξιοπρέπειά τους.»

Η κα Marianne Thyssen, επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας Εργατικού Δυναμικού, δήλωσε: «Οι νέοι μας χρειάζονται θέσεις εργασίας και τις χρειάζονται τώρα. Είναι απαράδεκτο να μην μπορούν να βρουν δουλειά σήμερα περισσότεροι από έναν στους πέντε νέους στην αγοράς εργασίας. Αν διαθέσουμε συντομότερα περισσότερη χρηματοδότηση, θα καταφέρουμε να επιστρέψουν περισσότεροι νέοι στην εργασία: Είμαι αποφασισμένη να το καταφέρω.»

Πρώτη προτεραιότητα της Επιτροπής είναι να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, να τονώσει τις επενδύσεις και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Το Επενδυτικό Σχέδιο ύψους 315 δισεκατ. ευρώ μπορεί να δημιουργήσει εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας – προπάντων για τους νέους. Ωστόσο, ακόμη και όταν δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, είναι πολύ δύσκολο, συχνά, για τους νέους να καταφέρουν να μπουν στην αγορά εργασίας. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ) εστιάζει κυρίως στην επιστροφή των νέων στην εργασία ή στην κατάρτιση. Όλα τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν στο πλαίσιο των «εγγυήσεων για τη νεολαία»: να προσφέρουν στους νέους κάτω των 25 ετών ποιοτική θέση εργασίας, μαθητείας ή κατάρτισης σε τέσσερις μήνες από τη στιγμή που θα φύγουν από το σχολείο ή θα χάσουν τη θέση εργασίας τους. Η σημερινή εξαγγελία θα καταστήσει πραγματικότητα τις εγγυήσεις αυτές, σύμφωνα με τη δέσμευση της Επιτροπής στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2015.

Η πρόταση προβλέπει αύξηση, από το 1-1,5 % στο 30 %, κατά μέγιστο όριο, του ποσοστού προχρηματοδότησης της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων από το κονδύλι του προϋπολογισμού της για το 2015. Τα κράτη μέλη που επωφελούνται από την πρωτοβουλία αυτή θα μπορούν, επομένως, να λάβουν το ένα τρίτο του κονδυλίου των 3,2 δισεκατ. ευρώ αμέσως μετά την έγκριση των ειδικών επιχειρησιακών προγραμμάτων. Αναμένεται από τα κράτη μέλη να διαθέσουν αμέσως τη χρηματοδότηση αυτή στους δικαιούχους των έργων παρέχοντας προκαταβολές για έργα, πράγμα το οποίο θα παρακολουθήσουμε από κοντά.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι η ταχεία αυτή προχρηματοδότηση μπορεί να επιταχύνει την άμεση στήριξη και να χορηγηθεί σε 350 000 ως 650 000 νέους φέτος· με τον σημερινό ρυθμό προχρηματοδότησης, απεναντίας, η στήριξη θα αφορά μόλις 14 000 ως 22 000 νέους. Η νομοθετική αυτή πρόταση θα συζητηθεί τώρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που πρέπει να την εγκρίνουν ώστε να τεθεί σε ισχύ.

Συγγραφέας: Γιώργος Ξ. Πρωτόπαπας

Γιώργος Ξ. Πρωτόπαπας

Δημοσιογράφος - Αναλυτής διεθνών θεμάτων και γεωπολιτικής στο μηναίο περιοδικό Άμυνα & Διπλωματία.