Η Ευρώπη μπλοκάρει την επέκταση του Nord Stream 2

Την επέκταση των εσωτερικών κανόνων της ΕΕ για την αγορά ενέργειας με στόχο την κάλυψη των υπεράκτιων αγωγών φυσικού αερίου πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με το Συμβούλιο να αντιτίθεται στη νομοθετική πρόταση.

Σύμφωνα με τις προτεινόμενες αλλαγές στην Οδηγία για το φυσικό αέριο, όλοι οι αγωγοί θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ, να μην εισάγουν διακρίσεις, να προβαίνουν σε διαφανείς πράξεις και να διατίθενται τουλάχιστον 10% σε τρίτους.

Το έργο Nord Stream 2, το οποίο ανήκει εξ ολοκλήρου στη Gazprom απέχει πολύ από τη συμμόρφωση με τους κανόνες ενεργειακού πακέτου της ΕΕ. Η Ρωσία αμφισβήτησε αυτούς τους κανόνες στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.

Σύμφωνα με τη νομική υπηρεσία του Συμβουλίου, η εφαρμογή της Οδηγίας για το φυσικό αέριο στην ΑΟΖ θα ήταν αντίθετη προς τα άρθρα 56 και 58 της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας (UNCLOS).

Επιπλέον, η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου επικρίνει το σχέδιο της Επιτροπής, δηλώνοντας ότι «υπάρχει έλλειψη συλλογισμού σχετικά με τη ρυθμιστική εξουσία της Ένωσης όσον αφορά τους υπεράκτιους αγωγούς στην ΑΟΖ».

Ο Διευθυντής Εσωτερικής Αγοράς Ενέργειας της Επιτροπής, Klaus-Dieter Borchardt, υποστήριξε ότι το άρθρο 79 παράγραφος 4 της UNCLOS θα επιτρέψει ρητά στην ΕΕ να επεκτείνει τους κανόνες της Οδηγίας για το φυσικό αέριο στην ΑΟΖ.

Ωστόσο, η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου απορρίπτει τον ισχυρισμό του κ. Borchardt: «Το άρθρο 79 παράγραφος 4 αφορά επίσης το δικαίωμα του παράκτιου κράτους να δημιουργήσει προϋποθέσεις για την είσοδο των αγωγών που εισέρχονται στο έδαφός του ή στα χωρικά ύδατα. Η διατύπωση της διάταξης επιφυλάσσεται απλώς του δικαιώματος του παράκτιου κράτους να θεσπίσει πρόσθετους όρους πέραν των σχετικών με τους πόρους για τους αγωγούς εντός της επικράτειάς του ή των χωρικών υδάτων» (σελ. 10, αριθ. 19) – που σημαίνει ότι στην ΑΟΖ υπάρχει περιορισμένη κυριαρχία και ως εκ τούτου κανόνες, όπως η Οδηγία για το φυσικό αέριο δεν μπορούν να εφαρμοστούν εκεί.

Η νομοθετική πρόταση της Επιτροπής αντιτίθεται κατά πολύ στις ευρωπαϊκές ενεργειακές βιομηχανίες. Η Επιτροπή είχε ζητήσει δημόσια σχόλια σχετικά με την πρόταση αλλαγής της Οδηγίας για το φυσικό αέριο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου. Όλες οι δηλώσεις (22 υποβολές) από τις ευρωπαϊκές βιομηχανικές ενώσεις (BusinessEurope, Eurogas, BDEW, Confindustria, κλπ.) απορρίπτουν την πρόταση.

Οι υποστηρικτικές δηλώσεις προέρχονταν από 12 μόνο ενδιαφερόμενους, 11 από τους οποίους βρίσκονται στην Πολωνία, μεταξύ των οποίων 7 εταιρείες, όπου η πολωνική κυβέρνηση έχει το μεγαλύτερο μερίδιο συμμετοχής (όπως PGNiG, Gaz System, PKN Orlen).

Η Πολωνία και άλλα κράτη μέλη υποστηρίζουν ότι το Nord Stream 2 είναι αντίθετο με τα στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ και υπονομεύει τη φιλοδοξία να δημιουργήσει μια Ενεργειακή Ένωση.

(πηγή: euractiv.gr)

ViaDiplomacy Newsroom