Η βρετανική αστυνομία λέει ότι η Ρωσία προσπαθεί να παρακάμψει τις κυρώσεις

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι έστειλε ένα επείγον σήμα σε χρηματοπιστωτικούς θεσμούς και άλλα μέλη του βρετανικού ρυθμιστικού τομέα για να τους προειδοποιήσει ότι η Ρωσία προσπαθεί να αποκτήσει προϊόντα που υπόκεινται σε κυρώσεις μέσω ενδιάμεσων χωρών.

Η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος, η οποία έστειλε το επείγον σήμα, ανακοίνωσε ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί πολύπλοκες αλυσίδες εφοδιασμού και εναλλακτικές οδούς εφοδιασμού για να αποκτήσει προϊόντα που υπόκεινται σε κυρώσεις.

ViaDiplomacy Newsroom