Υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή 4 επιπλέον F-35A της Τουρκικής Αεροπορίας

Ακόμη μια σύμβαση για την κατασκευή συνολικά 50 αεροσκαφών F-35 Lightning II της Παρτίδας 11 της Αρχικής Παραγωγής Χαμηλού Ρυθμού (Low Rate Initial Production: LRIP), υπέγραψε η εταιρεία Lockheed Martin Aeronautics Co με την Αμερικανική κυβέρνηση.

Το συνολικό ύψος της νέας σύμβασης είναι  3.693.062,124 δολάρια (δηλ. 73,861 εκατ.  Δολάρια ανα αεροσκάφος, τιμή Flyway) και περιλαμβάνει την κατασκευή 50 αεροσκαφών για 6 κράτη και άλλες χώρες που αποκτούν στρατιωτικό υλικό από τις ΗΠΑ μέσω των δανείων FMS.

Η σύμβαση αυτή περιλαμβάνει την κατασκευή ενός F-35B για την Βρετανία, ενός  F-35A για την Ιταλία, οκτώ F-35A για την Αυστραλία, οκτώ F-35A για την Ολλανδία, τεσσάρων F-35A για την Τουρκία, έξι F-35A για την Νορβηγία  και 22 F-35A για άλλες χώρες που αποκτούν αμερικανικό στρατιωτικό υλικό μέσω δανείων FMS.

Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη υπογραφή η σύμβαση για την κατασκευή των 2 πρώτων F-35A  της Τουρκικής Αεροπορίας τα οποία θα παραδοθούν το 2020 δηλ σε περίπου τρία χρόνια.

Γιώργος Τσιμπούκης