Υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή απο την MILTECH HELLAS των Ψυκτρών του Συστήματος Πέδησης των Μirage-2000EGM/BGM/-5Mk2

Yπογράφηκε την Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017, μεταξύ του Γεν. Διευθυντού της ΓΔΑΕΕ Αντ/χου (εα) Κυρ. Κυριακίδη και του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας “MILTECH HELLAS AE”  Κωνσταντίνου Κουτσού συμφωνία πλαίσιο για την προμήθεια 144 Τεμαχίων  Υλικού Heat Sink (Ψύκτρες Συστήματος Πέδησης) αεροσκαφών τύπου Μirage-2000EGM/BGM/-5Mk2.

Η εν λόγω συμφωνία ύψους 6,48 εκατ. ευρώ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την υποστήριξη των γαλλικών μαχητικών τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα διαθεσιμότητας λόγω των καθυστερήσεων που παρουσιάζονται στις διαδικασίες απόκτησης των αναγκαίων ανταλλακτικών.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2013, και τελικά η παραγγελία κατακυρώθηκε υπέρ της εταιρείας “MILTECH HELLAS AE”  τον περασμένο Φεβρουάριο, τρία χρόνια αφότου πραγματοποιήθηκε ο πρώτος διαγωνισμός.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε βάθος τετραετίας με την εταιρεία να παραδίδει στην Πολεμική Αεροπορία 36 τεμάχια ανα έτος.  Η συγκεκριμένη προμήθεια είναι άκρως αναγκαία αφού το σύστημα πρέπει να αντικαθίσταται μετά από 300 προσγειώσεις με τυπικό φορτίο αποστολής.

Οι Ψύκτρες Συστήματος Πέδησης αποτελούνται από 7 δίσκους άνθρακα εκ των οποίων οι τέσσερις είναι σταθεροί και οι τρείς περιστρεφόμενοι. Κάθε συγκρότημα πέδησης αντιστοιχεί σε ένα τροχό του κυρίου σκέλους προσγείωσης οπότε το κάθε Μirage-2000EGM/BGM/-5  Mk2 διαθέτει δύο Ψύκτρες.

Η σύμβαση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των 43 αεροσκαφών Μirage-2000EGM/BGM/-5Mk2 αν και το πρόγραμμα για την συνολική υποστήριξη του στόλου καρκινοβατεί από τον Αύγουστο του 2014.

Η απόφαση για την υλοποίηση του προγράμματος Εν Συνεχεία Υποστήριξης (Follow on Support – FOS) των αεροσκαφών Μirage-2000EGM/BGM/-5Mk2 ελήφθη τον Μάιο του 2013 με την σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού υπ’αριθ. 13/2014 να δημοσιεύεται τον Αύγουστο του 2014 με συνολική προϋπολογισθείσα συνολική  δαπάνη 145.000.000 εκ. ευρώ για περίοδο 4 ετών, κλιμακούμενη σε δαπάνη 36.250.000 ευρώ ανά έτος.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε την απόκτηση ανταλλακτικών για τα αεροσκάφη τα Α/Κ αυτών, τα ηλεκτρονικά συστήματα των αεροσκαφών, ο επίγειος εξοπλισμός, ο εξοπλισμός αποστολής, τα συστήματα σχεδίασης αποστολών, τους προσομοιωτές πτήσης, και τα συναφή εκπαιδευτικά μέσα.

Η αποσφράγιση του φακέλου προσφοράς από την επιτροπή του διαγωνισμού θα γινόταν στις 30/9/2014, τελικά όμως πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2014 χωρίς αποτέλεσμα. Η ίδια διαδικασία επαναλήφθηκε μετα την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού στις 30 Απριλίου 2015 στη ΓΔΑΕΕ πάλι χωρίς αποτέλεσμα.

Ένα χρόνο αργότερα στις 30/8/16 συγκροτείται νέα επιτροπή επιτελικής επεξεργασίας και τροποποίησης των ειδικών και γενικών όρων του προγράμματος και τελικά τον ίδιο χρόνο, τον Δεκέμβριο του 2016, αποφασίζεται το πάγωμα του προγράμματος χωρίς να υπάρχουν απαντήσεις για τις επόμενες κινήσεις .

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΓΔΑΕΕ, «Η κοινή αίτηση συμμετοχής  στο  Διαγωνισμό  θέματος των εταιρειών «DASSAULT AVIATION», «SNECMA» και «THALES SYSTEMES AEROPORT SAS» αποκλείστηκε αυτή από τη συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας».

Η νέα αυτή εξέλιξη δημιουργεί πολλά ερωτηματικά για το μέλλον των 43 υπερπολύτιμων αεροσκαφών τα οποία η Πολεμική Αεροπορία δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει από το δυναμικότης.

Η ανάθεση στην εταιρεία “MILTECH HELLAS AE” της σύμβασης για την κατασκευή των 144 Τεμαχίων  Υλικού HEAT Sink (Ψύκτρες Συστήματος Πέδησης) ενδέχεται να σηματοδοτήσει την μελλοντική έναρξη μίας νέας προσπάθειας για την Εν Συνεχεία Υποστήριξη των 43 πολύτιμων Μirage-2000EGM/BGM/-5Mk2. Οψόμεθα…..

.

Συγγραφέας: Γιώργος Τσιμπούκης

Στρατηγικός Αναλυτής με μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση αμυντικών συστημάτων και θεμάτων ασφάλειας. Αναλυτής – Συντάκτης σε εξειδικευμένα περιοδικά Άμυνας και Ασφαλείας.