Ιστορικό ρεκόρ εισπράξεων από τις Ελληνικές εξαγωγές το 2014

Την καλύτερη ιστορικά επίδοση σε όρους εσόδων από εξαγωγές προϊόντων κατέγραψε η Ελλάδα το 2014, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, επί των στοιχείων που εξέδωσε η Τράπεζα της Ελλάδας για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.

Ειδικότερα, τα έσοδα από τις εξαγωγές αγαθών ανήλθαν για πρώτη φορά στα 23 δις ευρώ (23,64 δις ευρώ), αυξημένα κατά 4,9% σε σχέση με το 2013 (22,19 δις ευρώ).

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό κάλυψης 87% επί της συνολικής αξίας των εξαγόμενων προϊόντων (έσοδα από εξαγωγές: 23,64 δις προς συνολική αξία εξαγωγών: 27,17 δις ευρώ), επίδοση που επίσης αποτελεί ρεκόρ της τελευταίας 3ετίας. Να σημειωθεί ότι το ποσοστό κάλυψης των εσόδων προς τις πραγματοποιηθείσες εξαγωγές είχε διαμορφωθεί στο 81,7% το 2013 και στο 79,66%.

Η ενίσχυση του ρυθμού εισπράξεων-εσόδων αποδίδεται στις καλύτερες των αναμενόμενων επιδόσεις του περασμένου Δεκεμβρίου, με την αύξηση κατά 8,33% (στα 2,01 δις ευρώ), σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2013. Μάλιστα, τα έσοδα του Δεκεμβρίου εμφανίζουν ποσοστό κάλυψης της τάξης του 92% της συνολικής αξίας των εξαγόμενων προϊόντων για τον ίδιο μήνα.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, οι Έλληνες εξαγωγείς αναγκάζονται ακόμη να παραχωρούν μεγαλύτερα χρονικά περιθώρια αποπληρωμής των εξαγωγών τους, σε σχέση με τους εξαγωγείς της Δυτικής Ευρώπης (66 ημέρες, έναντι 52 ημερών του δυτικοευρωπαϊκού μέσου όρου).

Μάλιστα, για το 22% των ελληνικών εξαγωγών η εξόφληση-αποπληρωμή ολοκληρώνεται 90 μέρες μετά την αποστολή του προϊόντος στο εξωτερικό. Ετησίως ποσοστό 0,2% των συνολικών εξαγωγών καθίσταται ανείσπρακτο.

Τα συνολικά έσοδα της τάξης των 54,7 δις ευρώ από τους διεθνοποιημένους κλάδους της οικονομίας (εξαγωγές, τουρισμός, μεταφορές κ.α.), για το 2014 αντιστοιχούν σε ποσοστό 29,8% του ΑΕΠ της χώρα.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα έσοδα από εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών θα αυξηθούν περαιτέρω κατά 5,6% το 2015, ήτοι θα φτάσουν τα 57,7 δις ευρώ.

Σε αυτά τα επίπεδα εξωστρεφούς δραστηριότητας η χώρα μας, με εδραίωση πλεονασμάτων στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, θα μπορεί να διαθέτει ως και 8,6 δις ευρώ ετησίως για την εξυπηρέτηση του εξωτερικού της χρέους, προκειμένου να επιτυγχάνει το κατώφλι βιωσιμότητας (debt service ratio) του 15% επί των συνολικών εσόδων από εξαγωγές, όπως ορίζουν οι Διεθνείς Οργανισμοί και ειδικά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Συγγραφέας: Γιώργος Τσιμπούκης

Στρατηγικός Αναλυτής με μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση αμυντικών συστημάτων και θεμάτων ασφάλειας. Αναλυτής – Συντάκτης σε εξειδικευμένα περιοδικά Άμυνας και Ασφαλείας.