Κίνα: Τα θαλάσσια αποθέματα φυσικού αερίου της χώρας εκτιμώνται στα 80 δισ. τόνους ισοδύναμου πετρελαίου

Σύμφωνα με την αναφορά αυτή, τα θαλάσσια αποθέματα φυσικού αερίου της Κίνας σε υδάτινη μορφή, εκτιμώνται στα 80 δισεκατομμύρια τόνους, ισοδύναμου πετρελαίου.

Στην ίδια αναφορά, σημειώνεται ότι τα πιθανά αποθέματα πετρελαίου της Κίνας, ανέρχονται σε 125,7 δισεκατομμύρια τόνους, ενώ από τις ποσότητες αυτές τα 30,1 δισεκατομμύρια τόνους είναι αξιοποιήσιμα. Τα αποθέματα φυσικού αερίου καταγράφονται στα 90 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, ενώ από αυτά είναι αξιοποιήσιμα τα 50 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Τα αποθέματα φυσικού αερίου από σχιστόλιθο βρίσκονται σε βάθος 4.500 μέτρων και υπολογίζονται σε 122 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Τα αποθέματα μεθανίου σε υπόστρωμα άνθρακα βρίσκονται σε βάθος 2.000 μέτρων κι ανέρχονται στα 30 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα.

ViaDiplomacy Newsroom