Το Κυπριακό κοίτασμα Αφροδίτη πολύ μεγαλύτερο από την αρχική εκτίμηση

Μεγαλύτερο από ότι αρχικά είχε υπολογιστεί είναι το κυπριακό κοίτασμα φυσικού αερίου Αφροδίτη σύμφωνα με την ισραηλινή εταιρεία Delek Group Ltd η οποία συμμετέχει στην εκμετάλλευσή του. Όπως ενημέρωσε το χρηματιστήριο του Tel Aviv η εταιρεία το μέγεθος του κοιτάσματος είναι τελικά 127 δισ κυβικά μέτρα αντι για 113 δισ κυβικά μέτρα, ενώ η συνολική ποσότητα του πετρελαίου που περιέχει φτάνει τα 9 εκατ. βαρέλια αντί για 8,1 εκατ. βαρέλια που είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Στο σημείο όμως αυτό έρχονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινοπραξία που εκμεταλλεύεται το κοίτασμα αφού η εσωτερική κατανάλωση φυσικού αερίου της Κύπρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. υπολογίζεται να φτάσει στο μέλλον στο 1 δισ κυβικά μέτρα.

Με βάση την κατανάλωση της Κύπρου, η κατασκευή των κατάλληλων υποδομών για την εγχώρια αξιοποίηση του κοιτάσματος κρίνεται ως ασύμφορη, με αποτέλεσμα η μόνη βιώσιμη λύση για το κοίτασμα να είναι η πραγματοποίηση εξαγωγών.
Όμως και αυτή η λύση αντιμετωπίζει προβλήματα αφού η υγροποίηση του φυσικού αερίου για την εξαγωγή του προϊόντος απαιτεί την κατασκευή υποδομών στο νησί αξίας 7 δισ ευρώ. Για να είναι βιώσιμη η επένδυση αυτή θα πρέπει το κοίτασμα να είναι μεγέθους 280 δισ κυβικών μέτρων δηλαδή τη διπλάσια ποσότητα από αυτή που βρέθηκε στο κοίτασμα Αφροδίτη.
Επομένως η συνεργασία μεταξύ της κυπριακής και της ισραηλινής κυβέρνησης για την από κοινού εξαγωγής του φυσικού αερίου που παράγεται στην ίδια ουσιαστικά θαλάσσια περιοχή κρίνεται ουσιαστικά ως η μόνη βιώσιμη λύση αξιοποιώντας τα συνδυασμένα μεγέθη των κοιτασμάτων Αφροδίτη, Tamar και Leviathan.

Όπως εξελίσσεται η κατάσταση στην περιοχή, Κύπρος και Ισραήλ θα αναγκαστούν να αναπτύξουν τις σχέσεις τους στενότερα και να συνδυάσουν τα κοιτάσματα Αφροδίτη (127 δισ κυβικά μέτρα) με τα κοιτάσματα Leviathan (450 δισ κυβικά μέτρα) και Tamar, (223 δισ κυβικά μέτρα) ώστε να επιτευχθεί οικονομία κλίμακος αποδίδοντας μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη για τις δύο χώρες.

Συγγραφέας: Γιώργος Τσιμπούκης

Στρατηγικός Αναλυτής με μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση αμυντικών συστημάτων και θεμάτων ασφάλειας. Αναλυτής – Συντάκτης σε εξειδικευμένα περιοδικά Άμυνας και Ασφαλείας.