Κωνσταντίνος Βλάσης: Η Ελλάδα ως παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη επιδιώκει να αποτελέσει την ευρωπαϊκή και βαλκανική πύλη προς τις χώρες της ΝΑ Ασίας

Ο υφυπουργός Κωνσταντίνος Βλάσης εκπροσώπησε σήμερα την Ελλάδα στην 23η Υπουργική Σύνοδο μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ΕΕ-ASEAN), η οποία διεξήχθη διαδικτυακά και φιλοξενήθηκε από τη Σιγκαπούρη.

Στην παρέμβασή του, σύμφωνα με ανακοίνωσή του, ο υφυπουργός αναφέρθηκε στη μακρά συνεργασία την οποία έχει αναπτύξει η ΕΕ με τα κράτη ASEAN, ειδικότερα το τελευταίο διάστημα κατά το οποίο η ανάγκη αντιμετώπισης της πανδημίας απαιτεί ακόμα στενότερη επαφή και ανάληψη πρωτοβουλιών. Χαιρέτισε την επίτευξη συμφωνίας των δύο πλευρών για την, από καιρό επιδιωκόμενη από την ΕΕ, αναβάθμιση της διμερούς σχέσης σε στρατηγική, με συνεργασία σε περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα.

Επίσης, όπως σημειώνεται, ο κ. Βλάσης τόνισε ότι οι τρέχουσες συνθήκες λόγω της πανδημίας απαιτούν περισσότερο από ποτέ περαιτέρω συνέργειες μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ και της Νοτιοανατολικής Ασίας στον τομέα της δια-συνδεσιμότητας, με έμφαση στις βιώσιμες υποδομές, την ψηφιακή καινοτομία, τον απρόσκοπτο εφοδιασμό και την κινητικότητα των προσώπων. Ειδική αναφορά έκανε στην σημασία ευρείας και δίκαιης πρόσβασης στα εμβόλια για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Η Ελλάδα, ανάφερε ο υφυπουργός, ως παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη και ευρισκόμενη στο σταυροδρόμι μεταξύ τριών ηπείρων, επιδιώκει να αποτελέσει την ευρωπαϊκή και βαλκανική πύλη προς τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Έκανε δε ειδική μνεία, επισημαίνεται, στη σημασία που αποδίδει η χώρα μας, με τον ευρύ στόλο, στις θαλάσσιες μεταφορές και ειδικότερα στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Προσέθεσε ότι η Ελλάδα, ως συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και ως μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας ακολουθεί πιστά τις αξίες και τις αρχές που πρέπει να διέπουν την ασφαλή χρήση των θαλασσών. 

Έχοντας ως προτεραιότητα την ανάπτυξη νέων πηγών ενέργειας, με σεβασμό στους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή, η χώρα μας αποτελεί πλέον ενεργειακό συνδετικό κόμβο μεταξύ Κεντρικής Ασίας και Ευρώπης, προς όφελος της οικονομικής ανάπτυξης και του διεθνούς εμπορίου, σημείωσε ο κ. Βλάσης. 

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο υφυπουργός εστίασε στη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στον Διάλογο ΕΕ-ASEAN για την Επιστήμη και την Καινοτομία, προσδοκώντας η ψηφιακή μετάβαση που συντελείται ευρέως πλέον στο σύγχρονο κόσμο να αποτελέσει έναν νέο «δρόμο μεταξιού», ο οποίος θα ενδυναμώσει περαιτέρω τους δεσμούς μεταξύ των κρατών, των λαών και των πολιτισμών τους.

ViaDiplomacy Newsroom