Νέα Συμβόλαια 35 Εκατ. Ευρώ για τη Θέων Αισθητήρες

Η ΘΕΩΝ Αισθητήρες, παγκόσμια ηγέτιδα στα συστήματα νυχτερινής όρασης και θερμικής απεικόνισης, με ιδιαίτερη ικανοποίηση, ανακοινώνει την υπογραφή νέων διεθνών συμβολαίων τα οποία αναμένονται να υπερβούν τα 35 εκατ. ευρώ.

ΔΑΝΙΑ: Η πρώτη σύμβαση, υπεγράφη τον Οκτώβριο με τις Ένοπλες Δυνάμεις της Δανίας και αφορά στην προμήθεια μονόκυαλων νυχτερινής όρασης επόμενης γενιάς. Η επιλογή αυτή, μετά από διεθνή διαγωνισμό που είχε ξεκινήσει το 2016 καθιστά την ΘΕΩΝ αποκλειστικό προμηθευτή της Δανίας τα επόμενα επτά χρόνια για τέτοιου τύπου όργανα. Στο δημόσιο διαγωνισμό, το σύστημα της ΘΕΩΝ έλαβε την καλύτερη τεχνική και επιχειρησιακή αξιολόγηση, ενώ ταυτόχρονα είχε και την ανταγωνιστικότερη τιμή.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Η δεύτερη σύμβαση, πάλι μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, υπεγράφη εντός Νοεμβρίου, με τις Ένοπλες Δυνάμεις της Γερμανίας και αφορά συμβόλαιο για δίκυαλα νυχτερινής όρασης, που θα παραδοθούν στις Γερμανικές Ειδικές Δυνάμεις. Πρόκειται για μία επιτυχία, που έρχεται μετά από 3ετή προσπάθεια, η οποία παράλληλα «ανοίγει» περαιτέρω την αγορά της Γερμανίας και σε εταιρείες που δεν ανήκουν στον κεντρικό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΛΕΤΟΝΙΑ: Η τρίτη σύμβαση, ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο και αφορά τις Ένοπλες Δυνάμεις της Λετονίας. Πάλι μέσω διεθνούς διαγωνισμού η ΘΕΩΝ επελέγη για την προμήθεια μονόκυαλων και δίκυαλων συστημάτων νυχτερινής όρασης.

ΠΟΛΩΝΙΑ: Η τέταρτη σύμβαση αφορά ανάθεση στην ΘΕΩΝ προμήθειας δίκυαλων νυχτερινής παρατήρησης, για τις Ειδικές Δυνάμεις της χώρας. Η ανάθεση επιτεύχθηκε παρά την μονοπωλιακή θέση που κατέχει μέχρι σήμερα η αντίστοιχη κρατική εταιρεία της χώρας, στις συμβάσεις των ενόπλων δυνάμεων για αντίστοιχα όργανα.

Στο μεταξύ, η ΘΕΩΝ κατάφερε να εισέλθει και σε νέες αγορές, όπως της  Μπουρκίνα Φάσο και της Εθνικής Φρουράς του Κουβέιτ,  για διόπτρες νυχτερινής σκόπευσης.  Οι ίδιες διόπτρες παραδίδονται στον Ελληνικό στρατό σε συνεργασία με τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ). Επισημαίνεται ότι οι τιμές εξαγωγών για τέτοιες διόπτρες παραμένουν πιο υψηλές από τις τιμές πώλησης στην Ελλάδα.

 

ΘΕΡΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Τα νέα όργανα σχεδίασης θερμικής απεικόνισης της ΘΕΩΝ, μετά από εξαντλητικές δοκιμές πεδίου, βρίσκονται στην κορυφαία θέση στις επιλογές των χρηστών και υπερέχουν σχεδόν σε όλους τους αντίστοιχους διεθνείς διαγωνισμούς έναντι του ανταγωνισμού.

Η εταιρεία θεωρεί ότι δικαιώθηκε για την καθυστέρηση της παραγωγής της σε θερμικά προϊόντα προκειμένου να βασιστεί σε αποκλειστικά δικά της  κρίσιμα υποσυστήματα. Τέτοια είναι η θερμική μηχανή και οι φακοί που την καθιστούν ιδιαίτερα ανταγωνιστική και τεχνικά ανώτερη από άλλες εταιρείες του χώρου.

Οι πρώτες συμβάσεις θερμικών οργάνων ξεκίνησαν στην Ασία και συνεχίζονται τώρα στην Μέση Ανατολή. Οι πωλήσεις θερμικών διοπτρών της ΘΕΩΝ, στην Ελλάδα (μειοδότρια πρόσφατα και σε σχετικό διαγωνισμό της Αστυνομίας), τη Β. Ευρώπη, τη Μέση και Άπω Ανατολή, αναμένεται να διαμορφώσουν το 30% των ετησίων εσόδων του ομίλου για το 2018.

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Ταυτόχρονα, η ΘΕΩΝ ανακοινώνει τη σύναψη στρατηγικής της συμμαχίας με την Ελβετο-γαλλική SAFRAN VECTRONIX. Βάσει αυτής, οι δύο εταιρείες κατέθεσαν προσφορά στο μεγαλύτερο διαγωνισμό οργάνων θερμικής απεικόνισης και νυχτερινής όρασης στην Ευρώπη (αξίας πάνω από 120 εκ. ευρώ) που αφορά τον πλήρη εκσυγχρονισμό σε όργανα τέτοιου τύπου των Ελβετικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η ΘΕΩΝ αισθάνεται υπερήφανη που η SAFRAN VECTRONIX, με δεσπόζουσα θέση στην Ελβετία  και 100% θυγατρική της Γαλλικής SAFRAN, επέλεξε την πλήρη συνεργασία με τη ΘΕΩΝ για τον διαγωνισμό αυτό, παρά το γεγονός ότι παράγει σε πολλές περιπτώσεις παρεμφερή προϊόντα με αυτά της ΘΕΩΝ.

Η SAFRAN αγνόησε προσφορές για συνεργασία από άλλες πολυεθνικές διότι έκρινε ότι μόνο η συνεργασία με τη ΘΕΩΝ θα μεγιστοποιούσε τις πιθανότητες επιτυχίας της στον μεγάλο αυτό διαγωνισμό. Η συνεργασία της ΘΕΩΝ με τον όμιλο SAFRAN ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια, στο πλαίσιο ενός προγράμματος αντισταθμιστικών ωφελημάτων του ΥΠΕΘΑ, μέσω του οποίου έγινε η πρώτη μεταφορά τεχνογνωσίας για την παραγωγή και παράδοση προηγμένων θερμικών οργάνων στον Ελληνικό Στρατό και σε Τρίτη χώρα.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Χριστιανός Χατζημηνάς δήλωσε: «οι ανωτέρω συμβάσεις και συνεργασίες καθιστούν αδιαμφισβήτητα τη ΘΕΩΝ ως την κορυφαία Ευρωπαϊκή εταιρεία στον χώρο αυτό.

Αυτό αποδεικνύει τη δυναμικότητα και τις δυνατότητες της Ελληνικής αμυντικής και αεροδιαστημικής βιομηχανίας, η οποία έχει την προοπτική να συμβάλλει και να είναι παρούσα στο όραμα της κοινής Ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Ο όμιλός μας (ΕFA Ventures) σύντομα θα ανακοινώσει τις πρωτοβουλίες του ώστε να αποκτήσει αυτή η πολλά υποσχόμενη βιομηχανία στην Ελλάδα, περαιτέρω πλάτος και έκταση».

Ο Αντιπρόεδρος Θωμάς Ντάκος δήλωσε: «η ΘΕΩΝ Αισθητήρες πιστεύει ότι δεν μπορεί να υπάρξει ορθά δομημένη Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία, εάν δεν διασφαλίζεται η επιλογή προμηθευτών παρά μόνο με αυστηρά ποιοτικά και ανταγωνιστικά κριτήρια από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, όσες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξάγουν προηγμένο αμυντικό υλικό πρέπει να είναι ανοιχτές στις αντίστοιχες εισαγωγές από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξαρτήτως εθνικής προέλευσης».

Ο Γενικός Διευθυντής Βασίλης Σαββαίδης υπογράμμισε : «Στη Δανία μεταξύ άλλων χωρών και συμβάσεων της εταιρείας, όπως στο συμβόλαιο με την Ολλανδία, υπάρχει συμβατική υποχρέωση της ΘΕΩΝ για υλοποίηση Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων. Η ορθή υλοποίηση αυτών οδηγεί στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην εισροή υψηλής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας και στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας στην οποία υλοποιείται η σχετική υποχρέωση. Παρά την πίεση της Γαλλίας και της Γερμανίας για την κατάργηση των Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων, χώρες, όπως για παράδειγμα, η Δανία, η Πολωνία και η Ολλανδία – οι οποίες έχουν αναθέσει στη ΘΕΩΝ Αισθητήρες συμβάσεις προμηθειών – συμπεριλαμβάνουν στα συμβόλαια αυτά όρους για την ύπαρξη Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων.  Εν αντιθέσει, δυστυχώς μετά από πίεση των θεσμών, η Ελλάδα βασιζόμενη στην ίδια Ευρωπαϊκή οδηγία τα έχει καταργήσει. Τα ίδια προγράμματα αυτά έδωσαν την αρχική και αναγκαία ώθηση ώστε η ΘΕΩΝ να αρχίσει εδώ και χρόνια να εδραιώνει τη θέση της στην παγκόσμια αγορά».

Πηγή: reporter.gr

Συγγραφέας: Γιώργος Τσιμπούκης

Στρατηγικός Αναλυτής με μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση αμυντικών συστημάτων και θεμάτων ασφάλειας. Αναλυτής – Συντάκτης σε εξειδικευμένα περιοδικά Άμυνας και Ασφαλείας.