Νέα “σκούπα” των αποθεματικών των Δημοσίων οργανισμών θυμίζει μέρες του 2015

Ημέρες της Άνοιξης και του Καλοκαιριού του 2015 θυμίζουν οι πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν περί συγκέντρωσης των αποθεματικών Δημοσίων οργανισμών σε λογαριασμούς της Τράπεζας της Ελλάδας.

Έτσι μετά το email που εστάλη από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας προς τα Νοσοκομεία στις 21 Απριλίου, σύμφωνα με το οποίο οι διοικητές αυτών καλούνταν να μεταφέρουν τα ταμειακά διαθέσιμά τους σε λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος, το επόμενο βήμα ήταν να κληθεί και ο ΕΟΠΠΥ να πράξει το αντίστοιχο προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες του κράτους, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του 2015.

Εφόσον η διοίκηση του ΕΟΠΠΥ αποφασίσει να μεταβιβάσει τα αποθεματικά τότε οι ιδιωτικές κλινικές και οι μονάδες αιμοκάθαρσης δεν πρόκειται να λάβουν τα 34 εκατ. ευρώ που του οφείλονται ενώ και οι φαρμακοποιοί δεν πρόκειται να λάβουν τα 170 εκατ. ευρώ που τους οφείλονται.

Όμως όπως φαίνεται η νέα «εκστρατείας σκούπας» των αποθεματικών δεν σταματά στον ΕΟΠΠΥ.

Σύμφωνα με σημερινές πληροφορίες ο Πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης αποφάσισε να μεταφερθούν 67 εκατ. ευρώ από το Ταμείο της Βουλής σε λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος και θα κρατήσει στα ταμεία της ένα ποσό της τάξης των 10 εκατ. ευρώ.

Η πλέον όμως εντυπωσιακή κίνηση ήταν το αίτημα που κατέθεσε το Δημόσιο στον ΟΑΕΔ για την χορήγηση δανείου ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό και έτσι μεταφέρθηκε το παραπάνω ποσό στους λογαριασμούς της Τράπεζας της Ελλάδας τη στιγμή που το 2015 ο οργανισμός μετέφερε στην Τράπεζα της Ελλάδας συνολικά 295 εκατ. ευρώ από τα οποία μόνο τα 32 εκατ. ευρώ επεστράφησαν.

Συγγραφέας: Γιώργος Τσιμπούκης

Στρατηγικός Αναλυτής με μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση αμυντικών συστημάτων και θεμάτων ασφάλειας. Αναλυτής – Συντάκτης σε εξειδικευμένα περιοδικά Άμυνας και Ασφαλείας.