Νέο ενεργειακό έργο ανάμεσα σε Ελλάδα και Βουλγαρία

Στην χρηματοδότηση δύο έργων στον κλάδο της ενέργειας στην Βουλγαρία προχωρά ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (Innovation and Networks Executive Agency – INEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποδεσμεύοντας 55 εκατομμύρια ευρώ, έπειτα από την υπογραφή σχετικής συμφωνίας με την κυβέρνηση της χώρας.

Το πρώτο έργο αφορά την κατασκευή της γραμμής διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας 400 kV ανάμεσα στον υποσταθμό Maritsa East στην Βουλγαρία και τον υποσταθμό Νέα Σάντα, στον νομό Κιλκίς, στην Ελλάδα, το οποίο θα λάβει χρηματοδότηση ύψους 27 εκατ. ευρώ.

Το δεύτερο έργο αφορά την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων μεταφοράς φυσικού αερίου εντός της βουλγαρικής επικράτειας, το οποίο θα λάβει χρηματοδότηση ύψους 27 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, η χρηματοδότηση θα προέλθει από τον «Μηχανισμό ‘Συνδέοντας την Ευρώπη’» (Connecting Europe Facility – CEF), τον οποίο όμως διαχειρίζεται ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (Innovation and Networks Executive Agency – INEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο «Μηχανισμός ‘Συνδέοντας την Ευρώπη’» (Connecting Europe Facility – CEF) έχει ήδη υποστηρίξει με ανάλογες χρηματοδοτήσεις τις προκαταρκτικές μελέτες και εργασίες, όπως και το επιχειρηματικό σχέδιο για το πρώτο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Βουλγαρίας με την Ελλάδα.

Η νέα αυτή χρηματοδότηση αναμένεται να υποστηρίξει την υλοποίηση και την κατασκευή της εναέριας γραμμής μεταφοράς, μήκους περίπου 123 χλμ., ηλεκτρικής ενέργειας στην Βουλγαρία, από τον υποσταθμό Maritsa East έως τα σύνορα της Βουλγαρίας με την Ελλάδα, προκειμένου στην συνέχεια να ολοκληρωθεί η διασύνδεση του υποσταθμού Maritsa East με τον υποσταθμό Νέα Σάντα, στον νομό Κιλκίς.

Υπενθυμίζεται ότι ο «Μηχανισμός ‘Συνδέοντας την Ευρώπη’» (Connecting Europe Facility – CEF) συγχρηματοδότησε στο πρόσφατο παρελθόν τον εκσυγχρονισμό τριών εγκαταστάσεων σταθμών συμπίεσης φυσικού αερίου, όπως και τις προπαρασκευαστικές μελέτες σε σχέση με το έργο αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού του δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου στην Βουλγαρία.

ibna

ViaDiplomacy Newsroom