Πόσα και από ποιες χώρες της Ευρωζώνης έλαβε η Ελλάδα διακρατικά δάνεια

Απάντηση στο ερώτημα πολλών Ελλήνων για το πόσα και σε ποιες χώρες χρωστά η χώρα μας, επιχειρεί να δώσει η ιστοσελίδα imperatorlex.blogspot.gr . Σύμφωνα με την ιστοσελίδα η Ελλάδα έλαβε την περίοδο 2010-2014 συνολικά 197.495.000.000 ευρώ από 15 χώρες της ευρωζώνης  με την Γερμανία, την Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία να συμμετέχουν στο μεγαλύτερο μέρος των δανείων.

Πιο αναλυτικά το ελληνικό πρόγραμμα στήριξης ξεκίνησε το 2010 μετά από συμφωνία για τη διάσωση της χώρας από την χρεοκοπία μέσω δανεισμού από τα κράτη της Ευρωζώνης, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ΔΝΤ.

Η πρώτη φάση της διάσωσης της χώρας περιελάμβανε την παροχή δανείων στην Ελλάδα ύψους 110 δισ ευρώ εκ των οποίων τα 80 προέρχονταν από τα 15 κράτη της Ευρωζώνης.

Το Ευρωπαϊκό κομμάτι αυτού του μηχανισμού διάσωσης ύψους 80 δισ ευρώ ονομάστηκε Greek Loan Facility (GLF).

Τα 80 δισ ευρώ που προέβλεπε η αρχική συνθήκη μοιράστηκε στα κράτη ανάλογα με την τότε συνεισφορά κεφαλαίου της κάθε χώρας στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Συνολικά μέσω αυτού του μηχανισμού η Ελλάδα έλαβε 52,9 δισ ευρώ έως τα μέσα του 2011, οπότε και ενεργοποιήθηκε ο επίσημος μηχανισμός στήριξης της Ευρωζώνης ο EFSF.

Ακολουθεί πίνακας για τα ποσά που εκταμίευσε η κάθε χώρα

ΔΑΝΕΙΑ1

Μερικούς μήνες αργότερα τον Οκτώβριο του 2011 ενεργοποιήθηκε ο European Financial Stability Facility με αποστολή να παρέχει οικονομική προσωρινή στήριξη σε κράτη μέλη της Ευρωζώνης.

Μέχρι τα τέλη του 2014 είχαν εκταμιευτεί από την Ελλάδα συνολικά 144,6 δισ ευρώ, από το EFSF το οποίο αντικαταστάθηκε το καλοκαίρι του 2012 από τον μόνιμο μηχανισμό στήριξης ESM.

Συνολικά μέχρι τα τέλη του 2014 είχαν εκταμιευτεί 144,6 δις ευρώ

ΔΑΝΕΙΑ2

Αθροιζόμενα τα διακρατικά δάνεια των 15 κρατών της Ευρωζώνης προς την Ελλάδα, χωρίς να υπολογίζεται η συμμετοχή τους στα ομόλογα που διακρατεί η ΕΚΤ και η συμμετοχή τους στο ΔΝΤ είναι 197,5 δισ ευρώ

ΔΑΝΕΙΑ3

Όπως αναφέρει το άρθρο, το παραπάνω ποσό των 197,5 δισ ευρώ, θα επιβαρύνει τους φορολογούμενους των κρατών μελών της Ευρωζώνης που δάνεισαν στην Ελλάδα σε περίπτωση που η χώρα μας αρνηθεί να αποπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεων της.

Μια τέτοια απόφαση όπως γίνεται αντιληπτό, θα προκαλούσε λαϊκή δυσαρέσκεια στους λαούς των κρατών από τα οποία η Ελλάδα δανείστηκε και θα είχε επιπτώσεις για τη χώρα μας οικονομικές, πολιτικές και γεωστρατηγικές με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για την εθνι9κή ασφάλεια και εδαφική ακεραιότητα…

Συγγραφέας: Γιώργος Τσιμπούκης

Στρατηγικός Αναλυτής με μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση αμυντικών συστημάτων και θεμάτων ασφάλειας. Αναλυτής – Συντάκτης σε εξειδικευμένα περιοδικά Άμυνας και Ασφαλείας.