Προχωρά ο διαγωνισμός για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στις χερσαίες περιοχές της Δ.Ελλάδας

Στην επόμενη φάση της διαδικασίας του διαγωνισμού για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στις τρείς χερσαίες περιοχές της Δ. Ελλάδας, προχωρά η ηγεσία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης.

Έτσι παρά την πρόσφατη απόσυρση του ενδιαφέροντος της ιταλικής εταιρείας Εnel, η οποία ξεκίνησε την διαδικασία με δική της πρωτοβουλία και την παραμονή μόνο δύο ελληνικών εταιρειών στο διαγωνισμό της Energean Oil&Gas και των ΕΛΠΕ το ελληνικό Δημόσιο προχώρησε στη συγκρότηση της Επιτροπής

Αξιολόγησης των προσφορών που έχουν υποβληθεί. Υπενθυμίζεται ότι η Energean Oil&Gas εκδήλωσε ενδιαφέρον για την Άρτα-Πρέβεζα και την Αιτωλοακαρνανία, περιοχές συνολικής έκτασης 4.762,9 τ.χλμ., και 4.360,3 τ.χλμ. αντίστοιχα, που αποτελούν συνέχεια της περιοχής των Ιωαννίνων, στην οποία η Energean Oil&Gas πρόσφατα αναδείχθηκε ανάδοχος για την πραγματοποίηση ερευνών.

Η εταιρεία Energean Oil&Gas εκμεταλλεύεται επίσης τα κοιτάσματα του Πρίνου στα οποία πραγματοποιείο μια μεγάλη επένδυση πολλών εκατομμυρίων ευρώ με στόχο την αύξηση της παραγωγής, ενώ έχει αναλάβει και τις έρευνες στο Κατάκολο.

Από την πλευρά τους τα ΕΛΠΕ που έχουν ήδη κερδίσει την περιοχή του Πατραϊκού κόλπου που εκτιμάται ότι κρύβει 200-250 εκατ. βαρέλια πετρέλαιο, υπέβαλαν προσφορές για τις περιοχές της ‘Αρτας – Πρέβεζας και της Β.Δ Πελοποννήσου.

Οι δύο ενεργειακοί ελληνικοί όμιλοι, εάν αποδειχτεί ότι οι αιτήσεις τους πληρούν τα τεχνικά και οικονομικά κριτήρια, θα διαπραγματευθούν ανταγωνιστικά για την περιοχή της Άρτας – Πρέβεζας, την οποία διεκδικούν και οι δύο εταιρείες.

Οι διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν βάσει των ανταγωνιστικών στοιχείων και η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί εντός τριμήνου.

Για την Αιτωλοακαρνανία και για την Βορειοδυτική Πελοπόννησο που έχουν καταθέσει ενδιαφέρον η εταιρεία Energean Oil&Gas και τα ΕΛΠΕ αντίστοιχα, θα αξιολογηθούν αυτόνομα οι προσφορές τους εντός του επόμενου τριμήνου.

Το υπουργείο θα συνάψει χωριστές συμβάσεις για κάθε περιοχή προς παραχώρηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον διεθνή διαγωνισμό

Συγγραφέας: Γιώργος Τσιμπούκης

Στρατηγικός Αναλυτής με μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση αμυντικών συστημάτων και θεμάτων ασφάλειας. Αναλυτής – Συντάκτης σε εξειδικευμένα περιοδικά Άμυνας και Ασφαλείας.