Πρόγραμμα επέκτασης του ορίου ζωής 300 F-16 ξεκινά το 2018 η Αεροπορία των ΗΠΑ

Αίτημα για την κατάθεση προτάσεων για την επέκταση του ορίου ζωής των αεροσκαφών F-16 Block40/50/52 δημοσίευσε η Αεροπορία των ΗΠΑ. Στόχος του προγράμματος είναι η επέκταση του ορίου ζωής των εν λόγω αεροσκαφών για ακόμη 30 χρόνια.

Η προσπάθεια της Αεροπορίας των ΗΠΑ για την επέκταση του ορίου ζωής αυτών των αεροσκαφών ξεκίνησε τον περασμένο Απρίλιο.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Αεροπορία επιδίωξη είναι η αύξηση του ορίου ζωής από τις 8.000 ώρες στις 13.856 ώρες επιτρέποντας την επαύξηση της επιχειρησιακής ζωής του αεροσκάφους για 30 και πλέον ακόμη χρόνια.

Το πρόγραμμα δομικής αναβάθμισης των αεροσκαφών (SLEP) περιλαμβάνει την πραγματοποίηση εργασιών σε 300 F-16 Block40/50/52 με στόχο ο αριθμός των αεροσκαφών να αυξηθεί κατά 189 επιπλέον αεροσκάφη στο απώτερο μέλλον.

Η αρχική σύμβαση  είναι ύψους 403 εκατ. δολάρια (1,34 εκατ. δολάρια ανα αεροσκάφος) και άμεσος στόχος της Αμερικανικής Αεροπορίας είναι η υλοποίηση του προγράμματος να ξεκινήσει το 2018 με συλλογές που θα εφαρμοστούν στα 300 αεροσκάφη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αμερικανικής Αεροπορίας η διαδικασία είναι ανοικτή και σε αυτή μπορεί να συμμετάσχει όποια εταιρεία έχει εκτελέσει ανάλογες εργασίες στα αεροσκάφη F-16 Block40/50/52.

Το Αμερικανικό πρόγραμμα ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο για την εφαρμογή του και σε αεροσκάφη τρίτων χωρών που επιθυμούν να επεκτείνουν το όριο της επιχειρησιακής ζωής τους.

Συγγραφέας: Γιώργος Τσιμπούκης

Στρατηγικός Αναλυτής με μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση αμυντικών συστημάτων και θεμάτων ασφάλειας. Αναλυτής – Συντάκτης σε εξειδικευμένα περιοδικά Άμυνας και Ασφαλείας.