Προς Αμερικανικά συμφέροντα οδεύουν τα ναυπηγεία Ελευσίνας

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», μία προσφορά από την κυπριακή εταιρεία Inter M Traders έλαβε η KPMG, που διενεργεί τον διαγωνισμό εξεύρεσης επενδυτή για τα ναυπηγεία Ελευσίνας, για λογαριασμό της πιστώτριας τράπεζας Alpha Bank σε συνεννόηση με το υπουργείο Οικονομίας. Αν και μέχρι αργά την Τετάρτη  το βράδυ, οπότε έληγε η σχετική προθεσμία υποβολής προσφορών, τόσο το υπουργείο όσο και η συμβουλευτική εταιρεία τηρούσαν σιγήν ιχθύος για την ταυτότητα του επενδυτή, αλλά και τη σύνθεση της προσφοράς του, η «Καθημερινή» είναι σε θέση να γνωρίζει ότι ο βασικός υποστηρικτής της Inter M Traderς είναι το αμερικανικών συμφερόντων επενδυτικό κεφάλαιο Blackhawk Capital Partners. Η εν λόγω υποψηφιότητα φέρεται να ταυτίζεται με αυτή που εκπροσωπήθηκε από τη Νομική Εταιρεία Μπρέγιαννου.

Όπως είχε αναφέρει και το «Viadiplomacy», τα ναυπηγεία είναι ένα από τα τελευταία στοιχήματα των Αμερικανών για την Ελλάδα. Αυτή η εξέλιξη θα κρατήσει έξω από την ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη τους Κινέζους, και οι επενδύσεις θα δώσουν την δυνατότητα στον 6ο στόλο να έχει μια μόνιμη βάση συντήρησης στην Μεσόγειο.

Οι συνολικές υποχρεώσεις των ναυπηγείων Ελευσίνας στο τέλος του 2016, οπότε και ο τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός, ανερχόταν στα 255 εκατ. Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας υφίστανται εμπράγματα βάρη 128 εκατ. για την εξασφάλιση της καταβολής του τιμήματος εξαγοράς του ενεργητικού, το υπόλοιπο του οποίου στις 31 Δεκεμβρίου του 2016 ήταν 46,549 εκατ. πλέον τόκων υπερημερίας 17,81 εκατ. και τραπεζικών δανείων και εγγυήσεων, το υπόλοιπο των οποίων είναι 23,926 εκατ. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας σε προμηθευτές, φορολογική αρχή, ασφαλιστικούς οργανισμούς και αμοιβές προσωπικού ανέρχονταν σε 77 εκατ. Τα δεδομένα αυτά δεν έχουν μεταβληθεί σημαντικά κατά τις επόμενες χρήσεις

Την ίδια ώρα, στον Σκαραμαγκά, όπου το Δημόσιο μαζί με την Τράπεζα Πειραιώς έχει τοποθετήσει ειδικό διαχειριστή, επισπεύδονται οι εξελίξεις. Ηδη έχουν πωληθεί δύο πλωτές δεξαμενές και δύο ρυμουλκά του εμπορικού/πολιτικού τμήματος των ναυπηγείων, τα οποία βγήκαν σε διαγωνισμό κατά το τρίτο τρίμηνο και την προηγούμενη εβδομάδα ο διαχειριστής προχώρησε στην προκήρυξη 14 διαγωνισμών για την εκποίηση αντίστοιχων επιμέρους ακινήτων του εμπορικού/ πολιτικού τμήματος. Οι δεσμευτικές προσφορές γι’ αυτά θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου.

ViaDiplomacy Newsroom