Προτάσεις διαμόρφωσης κοινού πλαισίου δράσεων συζήτησαν οι διευθυντές Αμυντικής Πολιτικής Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας, Γαλλίας

Η κοινή αποφασιστικότητα για περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής και στρατιωτικής συνεργασίας με σκοπό την προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας και ευημερίας στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου διαπιστώθηκε κατά τη 2η Τετραμερή συνάντηση των διευθυντών Αμυντικής Πολιτικής Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας, Γαλλίας που διεξήχθη στην Αθήνα, υπό τον συντονισμό της γενικής διεύθυνσης Πολιτικής Εθνικής ‘Αμυνας & Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ) του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας (ΥΠΕΘΑ), στο πλαίσιο της Τετραμερούς Πρωτοβουλίας – QUAD και μετά την ολοκλήρωση της τετραμερούς άσκησης “EUNOMIA-3-2022”, που διεξήχθη στην ανατολική Μεσόγειο, από τις 3 έως 6 Οκτωβρίου 2022.

   Παράλληλα, έγινε ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων στην Ουκρανία και των συνεπειών τους στην ανατολική Μεσόγειο, ενώ συζητήθηκαν οι τρέχουσες προκλήσεις και απειλές στο ταραγμένο περιβάλλον ασφαλείας- της τελευταίας συμπεριλαμβανομένης της παράνομης μετανάστευσης- καθώς και ευρωπαϊκά ζητήματα, όπως η ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, οι αμυντικές πρωτοβουλίες της ΕΕ, η εφαρμογή της Στρατηγικής Πυξίδας κ.λπ..

   Επίσης, διατυπώθηκαν απόψεις – προτάσεις για τη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου δράσεων για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, της ειρήνης και σταθερότητας στην ανατολική Μεσόγειο και εξετάσθηκε η προοπτική περαιτέρω εξέλιξης της άσκησης EUNOMIA σε στρατηγικό πυλώνα της ευρωπαϊκής Ασφάλειας.

   Την πρώτη μέρα των εργασιών πραγματοποιήθηκαν διμερείς συναντήσεις ομάδων εργασίας Ελλάδας – Κύπρου και Ελλάδας Ιταλίας, όπου στο πλαίσιό τους, οι διευθυντές Αμυντικής Πολιτικής αντάλλαξαν απόψεις επί θεμάτων αμυντικής συνεργασίας τόσο σε διμερές όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο.

   Η πρώτη ημέρα της τετραμερούς συνάντησης, ολοκληρώθηκε με δείπνο εργασίας που παρέθεσε ο γενικός διευθυντής ΓΔΠΕΑΔΣ Δρ. Κωνσταντίνος Π. Μπαλωμένος στις αποστολές των συμμετεχουσών χωρών, όπου συζητήθηκαν θέματα αμυντικής πολιτικής και ασφάλειας.

   Στις εργασίες της τετραμερούς συνάντησης της Πρωτοβουλίας (Quadripartite Cooperation) συμμετείχαν εκτός από τον Δρ. Κωνσταντίνο Π. Μπαλωμένο, ο Κύπριος ομόλογός του αντισυνταγματάρχης Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, ο Γάλλος αξιωματούχος Guillame Ollagnier και ο Ιταλός διευθυντής Αμυντικής Πολιτικής υποναύαρχος Gianfranco Annunziata.

   Σκοπός των δραστηριοτήτων της Τετραμερούς Πρωτοβουλίας είναι η διατήρηση και βελτίωση της διαλειτουργικότητας και συνεργασίας των Ενόπλων Δυνάμεων των τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και η ενίσχυση της κοινής τους ναυτικής και αεροπορικής παρουσίας στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου.

   Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση της ΓΔΠΕΑΔΣ, η εν λόγω πρωτοβουλία καταδεικνύει, επίσης, τη συλλογική και πλήρη δέσμευση των τεσσάρων χωρών για την εφαρμογή του Δικαίου της Θάλασσας (UNCLOS), του εθιμικού Διεθνούς Δικαίου και του σεβασμού στους Κανόνες Δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην ανατολική Μεσόγειο και τέλος, τη διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. 

ViaDiplomacy Newsroom