Προβλέψεις για το δημόσιο χρέος της Κροατίας

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της κροατικής στατιστικής υπηρεσίας το δημοσιονομικό έλλειμμα της Κροατίας κατά το 2014 διαμορφώθηκε σε 5,7% του ΑΕΠ, ενώ το δημόσιο χρέος ανήλθε σε 85% του ΑΕΠ. Συγκριτικά το δημοσιονομικό έλλειμμα κατά το 2013 ήταν 5,4% και το δημόσιο χρέος 80,6%. Τα διαπιστωθέντα για το 2014 αυξημένα μεγέθη αποδίδονται μερικώς και στην για πρώτη φορά χρησιμοποιηθείσα μέθοδο ESA 2010, αφού μέχρι πρότινος ακολουθείτο η εθνική μεθοδολογία, σύμφωνα με την οποία ωστόσο δεν συνυπολογίζονταν στο δημόσιο έλλειμμα τα χρέη των κρατικών επιχειρήσεων και λοιπών δημοσίων φορέων καθώς και οι παρασχεθείσες κρατικές εγγυήσεις. Το πρωτογενές πλεόνασμα της χώρας κατά το 2014 διαμορφώθηκε σε 7,36 δις Κούνα ή 2,2% του ΑΕΠ, έναντι 6,17 δις ή 1,9% το 2013.

Σύμφωνα με τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνέχεια της υπαγωγής της Κροατίας στην Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος η χώρα ήταν υποχρεωμένη να μειώσει το δημόσιο έλλειμμα σε 4,6% του ΑΕΠ το 2014, ενώ περαιτέρω μειώσεις σε 3,5% και 2,7% προβλέπονται για τα έτη 2015 και 2016 αντίστοιχα.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και με στόχο να μειωθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα η κροατική κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τις κοινοτικές αρχές ανακοίνωσε αύξηση της φορολογίας στα τσιγάρα και στα καύσιμα προκειμένου επιτευχθούν επιπρόσθετα έσοδα, που αντιστοιχούν στο 0,4% του ΑΕΠ. Επιπρόσθετα η κυβέρνηση σχεδιάζει εκτεταμένες παρεμβάσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα για μείωση των δαπανών μέσω συγχωνεύσεων σημαντικού αριθμού δημοσίων φορέων, αναπροσαρμογής των αποδοχών στελεχών δημοσίων επιχειρήσεων καθώς και εξορθολογισμού των λειτουργικών δαπανών των υπουργείων.

Σύμφωνα με τις  προβλέψεις του ΔΝΤ η κροατική οικονομία αναμένεται να σημειώσει μεγέθυνση κατά 0,5% το 2015 και κατά 1,6% το 2016. Αναφορικά με τον πληθωρισμό προβλέπεται μείωση των τιμών καταναλωτή κατά 0,9% το 2015, και αύξηση 0,9% το 2016. Το ποσοστό ανεργίας υπολογίζεται ότι θα διαμορφωθεί στο 17,3% για το τρέχον έτος ενώ προβλέπεται μείωσή του στο 16,9% το 2016. Αναμένεται, τέλος, επίτευξη πλεονάσματος στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών κατά 2,2% και οριακή μείωσή του στο 2% το 2016.

Συγγραφέας: Γιώργος Ξ. Πρωτόπαπας

Γιώργος Ξ. Πρωτόπαπας

Δημοσιογράφος - Αναλυτής διεθνών θεμάτων και γεωπολιτικής στο μηναίο περιοδικό Άμυνα & Διπλωματία.