Pyletech για Σκαραμαγκά: Σχέδιο μας να δημιουργηθεί ένα διεθνώς ανταγωνιστικό, δυναμικό και κερδοφόρο Ελληνικό ναυπηγείο και βιομηχανικό τεχνολογικό κέντρο

To επιχειρηματικό σχέδιο για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά παρουσίασε με ανακοίνωσή της η Pyletech Shipyards και η Pyletech Industries.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρει:

Η Pyletech Shipyards και η Pyletech Industries έχουν μια ολοκληρωμένη και ρεαλιστική εικόνα για την κατάσταση, στην οποία βρίσκονται τα πρώην ναυπηγεία. Ως Όμιλος εταιρειών που γνωρίζει άριστα το ναυπηγικό κομμάτι, τη διεθνή αγορά και τις σημαντικές επενδύσεις που απαιτούνται για να καταστούν –η ΕΝΑΕ και το οικόπεδο της ΕΤΑΔ– βιώσιμα και διεθνώς ανταγωνιστικά, καταθέτουμε δίκαιες και επωφελείς για την απασχόληση και την εθνική οικονομία προτάσεις, οι οποίες βασίζονται στα εξής κριτήρια:

Για την ENAE

– την αντικειμενική εκτίμηση της αξίας των χώρων και των εγκαταστάσεων, με βάση τις τιμές της αγοράς και τις προηγούμενες πωλήσεις εκτάσεων του ναυπηγείου, που έγιναν από τον ειδικό διαχειριστή.

– την κατάσταση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων, που στην πλειοψηφία τους είναι κατασκευής του ‘60 και ‘70 και παραμένουν ασυντήρητες τα τελευταία 8-10 χρόνια.

– τη σύγκριση με τις τιμές, που πωλούνται πολύ πιο σύγχρονες ναυπηγικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη, αλλά και διεθνώς.

– τις άμεσες επενδύσεις, που είναι απαραίτητο να γίνουν, οι οποίες ξεπερνούν τα 40 εκατ. ευρώ.

– Τα επιπλέον 10 εκατ. ευρώ, τα οποία θα πρέπει να προστίθενται στην ονομαστική προσφορά μας για την ΕΝΑΕ, που θα πληρώσει αμέσως προς το δημόσιο ο νέος ιδιοκτήτης για τα απλήρωτα πρόστιμα τακτοποίησης των αυθαιρέτων ακινήτων και εγκαταστάσεων του ναυπηγείου και την απόκτηση της άδειας πυρασφάλειας. Αν δεν πληρωθούν δεν θα μπορεί να λειτουργήσει το ναυπηγείο.

Για την ΕΤΑΔ

– την καθυστέρηση στην αξιοποίηση του οικοπέδου, λόγω της λειτουργίας στρατοπέδου 2.500 προσφύγων, που πρέπει να απομακρυνθεί το ταχύτερο.

– το κόστος επιδιόρθωσης της δεξαμενής 5, που όντας σε αχρηστία επί χρόνια, φτάνει σε τέτοιο ύψος, ώστε να αξίζει να κατασκευαστεί από την αρχή.

– το χρονικό διάστημα των 3-4 ετών που απαιτούνται για να ολοκληρωθούν οι επενδύσεις ύψους 600 εκατ. ευρώ στα αναγκαία έργα και στις υποδομές, που θα αξιοποιούν παραγωγικά το οικόπεδο.

Οι επτά πυλώνες ανάπτυξης

Η Pyletech Shipyards και η Pyletech Industries, με τη συνδρομή εξειδικευμένων διεθνών εταιρειών συμβούλων, έχουν εκπονήσει ένα λεπτομερές επιχειρηματικό και επενδυτικό σχέδιο, με το οποίο θα δημιουργήσουν στο Σκαραμαγκά ένα διεθνώς ανταγωνιστικό, δυναμικό και κερδοφόρο ελληνικό ναυπηγείο και βιομηχανικό τεχνολογικό κέντρο, το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της εμπορικής και επιβατηγού ναυτιλίας, της βιομηχανίας, αλλά και εκείνες της εθνικής άμυνας της Ελλάδας.

Το επιχειρηματικό μας σχέδιο αναπτύσσεται σε επτά πυλώνες:

1. Την τεχνολογική αναβάθμιση του εξοπλισμού, τον εκσυγχρονισμό των υπαρχουσών εγκαταστάσεων και την κατασκευή νέων, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις των ναυπηγικών και επισκευαστικών εργασιών.

2. Τη δημιουργία Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας, το οποίο θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις της επιστήμης, θα ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες και νέα υλικά και θα ενισχύει τις ικανότητες κατασκευής και απόδοσης της νέας επιχείρησης.

3. Τη μετατροπή των ναυπηγείων σε καταλύτη επιτάχυνσης της απανθρακοποίησης (decarbonization), με τη μελέτη, σχεδίαση και εφαρμογή καινοτόμων λύσεων.

4. Την εφαρμογή τεχνολογιών εναλλακτικών (μη ορυκτών) καυσίμων καθώς και την υποστήριξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων.

5. Την προσθήκη νέων υποδομών σε συναφείς τομείς, που θα βελτιώσουν σημαντικά τις προοπτικές της νέας επιχείρησης.

6. Την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, με τη συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού, την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και την αξιοποίηση της διεθνούς και εγχώριας εμπειρίας σε συνεργασία με ΑΕΙ και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Κέντρα.

7. Τη δημιουργία συνεργειών, που θα δώσει δουλειά και σε πλήθος μικρότερων ναυπηγοεπισκευαστικών και άλλων συναφών βιομηχανικών μονάδων στην ευρύτερη περιοχή.

Οφέλη για όλους: την απασχόληση, το ΑΕΠ, την εθνική οικονομία

Σε ορίζοντα τετραετίας, η συνολική επένδυση υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τα 700 εκατ. ευρώ και θα δημιουργήσει περισσότερες από 1.600 άμεσες και 6.000 έμμεσες θέσεις εργασίας, ενώ συγχρόνως θα έχουν σημαντική πολλαπλασιαστική αξία στην απασχόληση, στα δημόσια έσοδα, στο ΑΕΠ και στην εθνική οικονομία. Το όραμα του Ομίλου North Star είναι τα νέα ναυπηγεία να γίνουν το εφαλτήριο για την ανάπτυξη μιας σύγχρονης ανταγωνιστικής ελληνικής βιομηχανίας, με εξωστρεφή προσανατολισμό, η οποία θα εξυπηρετεί τις απαιτήσεις συντήρησης και κατασκευής σκαφών υψηλής προστιθέμενης αξίας (εμπορικών και πολεμικών), θα παράγει εξαγώγιμα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και θα απασχολεί άριστα εξειδικευμένο επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό.

Το μεγαλύτερο ναυπηγείο της χώρας μένει σε ελληνικά χέρια Η Pyletech Shipyards και η Pyletech Industries είναι ελληνικές εταιρείες, αμιγώς ελληνικών συμφερόντων και διαθέτουν τη χρηματοοικονομική επάρκεια για να προχωρήσουν άμεσα στις επενδύσεις τους. Είμαστε εδώ με ένα μεγάλο επενδυτικό σχέδιο που θα δημιουργήσει χιλιάδες σίγουρες θέσεις εργασίας, θα ξαναζωντανέψει τα ναυπηγεία και ολόκληρη την περιοχή, θα κρατήσει το μεγαλύτερο ναυπηγείο της χώρας σε ελληνικά χέρια και θα δώσει νέα ώθηση στην ελληνική βιομηχανία.

ViaDiplomacy Newsroom