Ρυθμός ανάπτυξης 1,8% της γερμανικής οικονομίας για τη διετία 2015-2016

Η γερμανική οικονομία αναμένεται να σημειώσει τη διετία 2015-2016 ρυθμό ανάπτυξης 1,8% έναντι 1,6% το 2014, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιοποιηθείσες προβλέψεις του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίαs. Η αισιοδοξία για περαιτέρω πρόοδο της γερμανικής οικονομίας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αναμενόμενη σημαντική αύξηση της ιδιωτική κατανάλωσης, λόγω αυξήσεων μισθών και περαιτέρω μείωσης της ανεργίας. Επιδίωξη του οικονομικού επιτελείου της Γερμανικής Κυβέρνησης αποτελεί η αύξηση των επενδύσεων στους τομείς παιδείας, έρευνας και υποδομών, καθώς και η βελτίωση του πλαισίου προς αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων.

Οι σημαντικότεροι παράμετροι, που εκτιμάται να επηρεάσουν θετικά, τη γερμανική οικονομία την προσεχή διετία είναι:

Η υποτίμηση του Ευρώ, η οποία έχει επηρεάσει θετικά όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, αναμένεται να επιφέρει υπολογίσιμη αύξηση στις γερμανικές εξαγωγές. Ανοδικά, λόγω της δυναμικής της εσωτερικής ζήτησης αναμένονται να κινηθούν και οι εισαγωγές στη Γερμανία.

  • Οι επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό αναμένεται να αυξηθούν το 2015 κατά 2,8%, ενώ το 2016 οι εκτιμήσεις είναι ακόμη πιο αισιόδοξες υπολογίζοντας αύξηση 4,3%.
  • Οι κατασκευές ιδιωτικών κατοικιών, λόγω ευνοϊκότερων όρων χρηματοδότησης, θα αυξηθούν το 2015 κατά 2,1% και το 2016 κατά 2,8% .
  • Οι απασχολούμενοι, αυξανόμενοι κατά 300.000, υπολογίζεται το 2015 να ανέλθουν σε 41,3 εκατ. Το 2016 θα προστεθούν ακόμη 130.000 εργαζόμενοι. Ο αριθμός ανέργων αντίστοιχα εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 110.000 το 2015 και 20.000 το 2016.
  • Οι θετικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας αναμένεται να συνεισφέρουν στην αύξηση των καθαρών μισθών κατά 2,8% το 2015 και 2,1% το 2016 αντίστοιχα. Αναλόγως θα αυξηθεί το διαθέσιμο ατομικό εισόδημα κατά 2,7% το 2015 και 2,8% το 2016.
  • Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να παρουσιάσει αύξηση 2% το 2015 και 1,6 το 2016.

Συγγραφέας: Γιώργος Ξ. Πρωτόπαπας

Γιώργος Ξ. Πρωτόπαπας

Δημοσιογράφος - Αναλυτής διεθνών θεμάτων και γεωπολιτικής στο μηναίο περιοδικό Άμυνα & Διπλωματία.