Η Ρωσία εξετάζει αναθεώρηση βασικών μακροοικονομικών δεικτών

Ευρεία σύσκεψη υπό τον Ρώσο Πρωθυπουργό Dmitry Medvedev με θέμα τις προοπτικές της κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης της χώρας για το 2015 εγινε στις αρχές Φεβρουαρίου για να συζητηθεί η αναθεώρηση των εκτιμήσεων των βασικών μακροοικονομικών δεικτών της ρωσικής οικονομίας, η οποία θα αποτελέσει τη βάση αφενός για την τροποποίηση του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού, η οποία πρέπει να κατατεθεί στην Κρατική Δούμα στις αρχές Μαρτίου και αφετέρου για την νέα έκδοση των βασικών κατευθύνσεων της Κυβέρνησης για την περίοδο μέχρι το 2018.

Σύμφωνα με τον Dmitry Medvedev βασική παράμετρος είναι η δραματική αλλαγή των οικονομικών συνθηκών. Η απότομη πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, το οποίο αποτελεί την κύρια συνιστώσα των ρωσικών εξαγωγών, καθώς και η περιορισμένη πρόσβαση στον εξωτερικό δανεισμό είχαν αρνητική επίδραση, η οποία αντανακλάται τόσο στον ρυθμό ανάπτυξης και τη ζήτηση των καταναλωτών, όσο και στο ποσοστό του πληθωρισμού και τις μαζικές εκροές κεφαλαίων.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες, φυσικά, δεν μπορούσαν να έχουν αφήσει ανεπηρέαστα τα έσοδα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού. Προκειμένου να αναπληρωθούν τα χαμένα έσοδα και να καλυφθεί το κόστος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, ο Medvedev προχώρησε στην υπογραφή διατάγματος για τη χρησιμοποίηση πόρων έως και 500 δισ. ρουβλίων του Αποθεματικού Ταμείου (Reserve Fund) για τη χρηματοδότηση του δημοσιονομικού ελλείμματος.

Την παρουσίαση των αναθεωρημένων μακροοικονομικών προβλέψεων πραγματοποίησε ο Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης της Ρωσικής Ομοσπονδίας Alexei Ulyukaev. Ξεκινώντας από την υπόθεση εργασίας ότι το καθεστώς κυρώσεων θα παραμείνει αμετάβλητο και ότι η μέση τιμή πετρελαίου Ural θα διαμορφωθεί στα 50 δολ./βαρέλι το 2015 (υπόθεση αρκετά πιο συντηρητική από αυτή των διεθνών εμπειρογνωμόνων που κάνουν λόγο για μέση τιμή 60 δολ./βαρέλι το 2015) και η μέση τιμή του φυσικού αερίου στα 222 δολ./χίλια κ.μ., Ulyukaev ανέφερε ότι παρά την ουσιαστική μείωση της αξίας των εξαγωγών που προκαλούν τα νέα αυτά δεδομένα, τόσο το εμπορικό ισοζύγιο όσο και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται να παρουσιάσουν σημαντικά πλεονάσματα κατά το τρέχον έτος (περίπου 137 δισ. $ΗΠΑ και 56 δισ. $ΗΠΑ αντίστοιχα).

Ωστόσο, οι εκροές κεφαλαίων, λόγω της αδυναμίας πρόσβασης των ρωσικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, αναμένεται να ανέλθουν σε 115 δισ. $ΗΠΑ (2014: 151,5 δισ. $ΗΠΑ). Αυτό εκτιμάται ότι θα πυροδοτήσει περαιτέρω άνοδο του πληθωρισμού στο 15,8%, μείωση της καταναλωτικής ζήτησης και μείωση του κύκλου εργασιών του λιανικού εμπορίου. Παράλληλα, αναμένεται ότι μείωση θα σημειωθεί και στην επενδυτική δραστηριότητα της τάξης του 13,7%. Η μόνη πηγή ανάπτυξης εκτιμάται ότι θα είναι οι καθαρές εξαγωγές, οι οποίες κατά το 2015 αναμένεται ότι θα αυξηθούν κατά 0,1% κατ’ όγκο. Καθώς η συμβολή των καθαρών εξαγωγών αντιστοιχεί στο 6,7% του ΑΕΠ, η αύξησή τους εκτιμάται ότι θα αντισταθμίσει εν μέρει (κατά τα δύο τρίτα) τις μειώσεις των επενδύσεων και της ζήτησης των καταναλωτών.

Σύμφωνα με τον Ρώσο Υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης, βάσει των ανωτέρω υποθέσεων, τα έσοδα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού αναμένεται να μειωθούν κατά 2,34 τρισ. ρούβλια (35 δισ. $ΗΠΑ), κάτι που δεν συνεπάγεται απαραιτήτως μείωση και των δαπανών, καθώς η κυβέρνηση μπορεί να επιλέξει τη λύση του υψηλότερου ελλείμματος, το οποίο σε αυτή την περίπτωση δεν θα υπερβεί το 3,8% του ΑΕΠ.

 

Πηγή: agoramfa

Συγγραφέας: Γιώργος Ξ. Πρωτόπαπας

Γιώργος Ξ. Πρωτόπαπας

Δημοσιογράφος - Αναλυτής διεθνών θεμάτων και γεωπολιτικής στο μηναίο περιοδικό Άμυνα & Διπλωματία.