«Σιγανό» Το Ποτάμι στο διαδίκτυο

Την παρουσία που είχαν Το Ποτάμι και ο Σταύρος Θεοδωράκης στο ελληνικό διαδίκτυο για την περίοδο 1 – 9 Ιανουαρίου ανέλυσε το Palo.pro τόσο σε επίπεδο συλλογικότητας (οι αναφορές που συγκεντρώνει «το κίνημα του Ποταμιού») όσο και στις προσωποπαγείς αναφορές του για τον επικεφαλής του κ. Σταύρο Θεοδωράκη.

Η ερμηνεία των στοιχείων του Palo Pro για την περίοδο 1 – 9 Ιανουαρίου μας δείχνει ότι αναφορές στο διαδίκτυο για το Ποτάμι σε σύγκριση με εκείνες για το πρόσωπο Σταύρο Θεοδωράκη είναι πολύ περισσότερες. Στο Twitter οι αναφορές για το Ποτάμι είναι 9.118, ενώ για το Σταύρο Θεοδωράκη 803 . Η ίδια εικόνα αποτυπώνεται στα ιστολόγια όπου το Ποτάμι έχει 1.049 ενώ ο αρχηγός του 260, στις ιστοσελίδες με 245 αναφορές έναντι 70, στα κείμενα γνώμης με 22 έναντι 1, στο YouTube με 35 έναντι 17 και στα Forums με 6 έναντι 0, αντίστοιχα. Ο Σταύρος Θεοδωράκης υπερτερεί μόνο στο Facebook με 414 αναφορές έναντι του Ποταμιού με 116.

Τα ουδέτερα συναισθήματα κυριαρχούν για το Ποτάμι καθώς ανέρχονται σε 7.492, ακολουθούν τα θετικά με 2.126 και τα αρνητικά με 1.271. Το ίδιο ποσοστό συναισθημάτων καταγράφεται και για τον Σταύρο Θεοδωράκη με τα ουδέτερα να είναι 898, τα θετικά 217 και τα αρνητικά 152.

Ας αναφερθούμε ξεχωριστά και στα συναισθήματα σε Twitter και Βlogs όπου είναι το κυρίαρχο σημείο αναφορών του Ποταμιού και του Σταύρου Θεοδωράκη. Το μεγάλο ποσοστό και των δυο είναι τα ουδέτερα συναισθήματα. Το Ποτάμι συγκεντρώνει στο Twitter ουδέτερα συναισθήματα που ανέρχονται σε 6.420 (70%), τα θετικά σε 1.692 (19%) και τα αρνητικά σε 1.006 (11%). Στα blogs έχουμε πάλι την ίδια εικόνα με τα ουδέτερα να ανέρχονται σε 638 (61%), τα θετικά σε 240 (23%) και τα αρνητικά σε 171 (16%).

Τα ουδέτερα συναισθήματα κυριαρχούν και στα sites και το Facebook. Το Ποτάμι στα sites καταγράφει 136 (56%) ουδέτερα συναισθήματα, 77 θετικά (31%) και 32 αρνητικά (13%). Στο Facebook εμφανίζει 255 (62%) ουδέτερα συναισθήματα, 106 (26%) θετικά και 53 (13%) αρνητικά. Ο Σταύρος Θεοδωράκης στα sites παρουσιάζει 36 (51%) ουδέτερα συναισθήματα, 22 (31%) θετικά και 12 (17%) αρνητικά. Στο Facebook όπου έχει κυριαρχήσει συγκριτικά με το Ποτάμι έχει 66 (57%) ουδέτερα συναισθήματα, 35 (30%) θετικά και μόλις 15 (13%) αρνητικά.

Τα στοιχεία του Palo Pro μας δείχνουν ότι ο αριθμός αναφορών είναι συνάρτηση των εσωκομματικών εξελίξεων ή των κομματικών επιλογών και των δραστηριοτήτων του επικεφαλής του. Η απουσία ενιαίας γραμμής και πολιτικής αντανακλώνται στην χαμηλή παρουσία του Ποταμιού στο διαδίκτυο. Σε γενικές γραμμές οι αναφορές στο Ποτάμι ή τον Σταύρο Θεοδωράκη παρουσιάζουν έξαρση ή ύφεση ανάλογα με τη διάρκεια της δημοσιότητας των θεμάτων που τους αφορούν.

Διαβάστε περισσότερα στο Palo.gr
http://www.palo.gr/palo-me-apopsi/article/?cid=32&aid=35

Συγγραφέας: Γιώργος Ξ. Πρωτόπαπας

Γιώργος Ξ. Πρωτόπαπας

Δημοσιογράφος - Αναλυτής διεθνών θεμάτων και γεωπολιτικής στο μηναίο περιοδικό Άμυνα & Διπλωματία.