Συμφωνία για την συμπαραγωγή των αεροσκαφών TΑn-158 και ΤAn-178 της εταιρείας Antonov υπέγραψε η Τουρκία

Μετά την πρόσφατη συμφωνία του τουρκικού κράτους με την τουρκικών συμφερόντων αμερικανική εταιρεία Sierra Nevada Corporation για την ανάπτυξη του νέου αεροσκάφους περιφερειακών μεταφορών TRJ328 η Άγκυρα προχώρησε στην υπογραφή και δεύτερης συμφωνίας για την παράλληλη συμπαραγωγή του ουκρανικού αεροσκάφους περιφερειακών μεταφορών TΑn-158 και του αεροσκάφους μεταφοράς εμπορευμάτων ΤAn-178 της εταιρείας Antonov.

Η ανορθόδοξη αυτή πρακτική της Τουρκίας δηλ. η παράλληλη και πολυδάπανη ταυτόχρονη κατασκευή δυο αεροσκαφών περιφερειακών μεταφορών δηλ του γερμανικής σχεδίασης TRJ328 της αμερικανικής εταιρείας Sierra Nevada Corporation και των ανατολικής σχεδίασης και κατασκευής TΑn-158 και TΑn-178 τα οποία βασίζονται στο An-148 της εταιρείας Antonov επιβεβαιώνει την μεθοδική και προσεκτική πολιτική ανάπτυξης κρίσιμων τομέων της εγχώριας βιομηχανίας που ακολουθεί η τουρκική κυβέρνηση την τελευταία 10ετία.

Παρά το μεγάλο οικονομικό κόστος της απόφασης αυτής, η τουρκική κυβέρνηση επιδιώκει μέσα από την παράλληλη ανάπτυξη/παραγωγή του αεροσκάφους TRJ328 και τη συμπαραγωγή του αεροσκάφους TΑn-158 να περιορίσει το ενδεχόμενο τεχνολογικού κινδύνου, αφού σε αντίθεση με το TRJ328 της Sierra Nevada Corporation, το οποίο θα αποτελέσει μια “τουρκοποιημένη” έκδοση του γνωστού αεροσκάφους Dornier 328, η συμπαραγωγή των TΑn-158 και TΑn-178  και στην Τουρκία δεν ενέχει κινδύνους λόγω της σειριακής του παραγωγής από το 2013.

Το νέο πρόγραμμα όπως και το πρόγραμμα για το αεροσκάφος TRJ328 θα βρίσκεται υπό την αιγίδα του τουρκικού υπουργείου Μεταφορών, Ναυτιλίας και Επικοινωνιών.

Η συμφωνία για τη συνεργασία της Τουρκίας και της Ουκρανίας για τα αεροσκάφη TΑn-158 και TΑn-178 υπογράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα μετά από ένα χρόνο διαπραγματεύσεων.

 

Συγγραφέας: Γιώργος Τσιμπούκης

Στρατηγικός Αναλυτής με μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση αμυντικών συστημάτων και θεμάτων ασφάλειας. Αναλυτής – Συντάκτης σε εξειδικευμένα περιοδικά Άμυνας και Ασφαλείας.