Συμμετοχή Αρχηγού ΓΕΣ στο 26ο Συνέδριο Ευρωπαϊκών Στρατών στη Γερμανία

Από 17 έως 18 Οκτωβρίου 2018, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής, συμμετείχε στο 26ο Συνέδριο Ευρωπαϊκών Στρατών (Conference of European Armies), στο Βισμπάντεν της Γερμανίας.

Το Συνέδριο εξέτασε θέματα Διαλειτουργικότητας (Interoperability), τόσο στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, όσο και γενικότερα.

Τονίστηκε ιδιαίτερα, η απαίτηση για κοινή αντίληψη των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε την παρούσα περίοδο, αλλά και αυτών που πρόκειται να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον.

Η διαλειτουργικότητα απαιτείται σε τομείς όπως τα Δόγματα, οι Διαδικασίες, η Τεχνολογία, η Εκπαίδευση, η Εκτίμηση Τακτικής Κατάστασης και ως συνεπακόλουθο οι πολεμικές επιχειρήσεις και η υποστήριξη στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας.

ViaDiplomacy Newsroom