Σύντομα οι αποφάσεις του ΥΠΑΠΕΝ για τις ενεργειακές έρευνες στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης

Αποφάσεις για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί αναφορικά με την ανάδειξη των εταιρειών που θα αναλάβουν την πραγματοποίηση των ερευνών για υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα πρόκειται να λάβει σύντομα το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης.

Η πίεση προς το υπουργείο είναι μεγάλη αφού η αρχική προθεσμία υποβολής προσφορών εκπνέει στα μέσα Μαίου. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες το υπουργείο εξετάζει δύο ενδεχόμενα.

Το πρώτο προβλέπει την διατήρηση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου με μόνη αλλαγή την επέκταση της προθεσμίας υποβολής κατα 4 μήνες δηλ στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Σε αυτή την επιλογή συμβάλουν δύο παράμετροι, πρώτο η πτώση της τιμής του πετρελαίου και η πιθανότητα διατήρησης αυτών σε χαμηλά επίπεδα λόγω της διαφαινόμενης άρνησης των χωρών μελών του ΟΠΕΚ να μειώσουν την παραγωγή τους.

Η δεύτερη λύση που εξετάζεται περιλαμβάνει την πλήρη αλλαγή των όρων της προκήρυξης του διαγωνισμού με βασικό στοιχείο την κυριότητα του κοιτάσματος από το ελληνικό κράτος και συμμετοχή στην διανομή της παραγωγής.

Εάν επιλεγεί η πρόταση αυτή τότε ο διεθνής διαγωνισμός που βρίσκεται σε εξέλιξη θα ακυρωθεί προκαλώντας περεταίρω καθυστερήσεις στην διαδικασία οι οποίες μπορεί να κυμανθούν από 6-8 μήνες, ενω σημαντικό θα είναι το πλήγμα για την αξιοπιστία της χώρας στην διεθνή ενεργειακή βιομηχανία αφού η διαδικασία του διαγωνισμού θα πρέπει να ξεκινήσει από το μηδέν.

Φυσικά εάν η κυβέρνηση επιλέξει την συνέχιση του διαγωνισμού ως έχει αλλά με επέκταση της περιόδου κατάθεσης των προσφορών μέχρι το Σεπτέμβριο τότε το υπουργείο θα μπορούσε να εκτιμήσει το ενδιαφέρον των εταιρειών να αναθέσει ορισμένα από τα θαλάσσια τεμάχια στους νικητές του διαγωνισμού και να προετοιμάσει τον επόμενο γύρο παραχωρήσεων για τα εναπομείναντα οικόπεδα με το θεσμικό πλαίσιο που αυτή επιθυμεί.

Συγγραφέας: Γιώργος Τσιμπούκης

Στρατηγικός Αναλυτής με μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση αμυντικών συστημάτων και θεμάτων ασφάλειας. Αναλυτής – Συντάκτης σε εξειδικευμένα περιοδικά Άμυνας και Ασφαλείας.