Στα 1.857 πλοία ο υπό ελληνική σημαία εμπορικός στόλος

Η δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου (πλοία 100 ΚΟΧ και άνω) αυξήθηκε κατά 0,2% τον περασμένο Δεκέμβριο σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2017, ενώ σημείωσε μεταβολή +1,3% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2017 προς το 2016, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ).

Όπως αναπαρίσταται από τον Πίνακα 1, η ολική χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, τον περασμένο Δεκέμβριο σημείωσε μείωση της τάξεως του 3,3%, συγκριτικά με τον Δεκέμβριο του 2017. Μείωση κατά 0,8% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2017 προς το 2016.

Ο αριθμός των φορτηγών πλοίων κατέγραψε μείωση καθώς τον Δεκέμβριο του 2016 ο ελληνικός εμπορικός στόλος απαριθμούσε 442 πλοία, τον Δεκέμβριο του 2017 ο αριθμός αυτός μειώθηκε κατά 3,2% στα 428, ενώ τον Δεκέμβριο του 2018 ο αριθμός των φορτηγών πλοίων άγγιξε τα 418.

Τα δεξαμενόπλοια υπό ελληνική σημαία άγγιζαν τα 501, μειωμένα κατά 3,3% συγκριτικά με τον Δεκέμβριο του 2017.

Σε αντίθεση, τα επιβατηγά πλοία σημείωσαν άνοδο καθώς τον Δεκέμβριο του 2016 ο αριθμός τους είχε ανέλθει σε 624, τον Δεκέμβριο του 2017 ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά 3,7% στα 647, ενώ τον περασμένο Δεκέμβριο άγγιξε τα 678.

Το Γράφημα 1 που παρατίθεται παρακάτω δείχνει την πορεία της Δύναμης και της Ολικής Χωρητικότητας των ελληνικών εμπορικών πλοίων (100 ΚΟΧ και άνω), σε μηνιαία βάση από τον Ιανουάριο του 2016 έως και τον Δεκέμβριο του 2018.

(πηγή: naftikachronika.gr)

ViaDiplomacy Newsroom