Στα 13 δις ευρώ η συνολική αξία των εξαγόμενων προϊόντων το α’ 6μηνο

Σημαντική ενίσχυση των ρυθμών αύξησης των εξαγωγών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, επεφύλασσε ο περασμένος Ιούνιος, με αποτέλεσμα να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο οι εξαγωγικές επιδόσεις της χώρας και σε επίπεδο α’ εξαμήνου του έτους.

Σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ, για τον Ιούνιο του 2015, η συνολική αξία των εξαγωγών εμφανίζεται μεν μειωμένη κατά 10,7% (στα 2,23 δις ευρώ από τα 2,49 δις ευρώ του Ιουνίου του 2014), ωστόσο η υποχώρηση οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στον κλάδο των πετρελαιοειδών. Αν εξαιρεθούν από τον υπολογισμό τα πετρελαιοειδή προϊόντα, προκύπτει εκρηκτική αύξηση κατά 18% ή κατά 250,3 εκατ. ευρώ

Ως αποτέλεσμα των επιδόσεων του Ιουνίου, στο α’ εξάμηνο του έτους, προκύπτει μικρή μείωση της τάξης του 1,8% στη συνολική αξία των εξαγωγών (στα 12,99 δις ευρώ από 13,24 δις ευρώ) ή απώλειες της τάξης των 250 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, την ίδια περίοδο προκύπτει αύξηση της τάξης του 13,7%, ήτοι αύξηση κατά 1,1 δις ευρώ. Να σημειωθεί ότι στο 5μηνο του έτους, η συνολική αξία των εξαγωγών εμφανίζονταν οριακά αυξημένη κατά 0,02%, ενώ η αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή σημείωνε αύξηση κατά 12,6%.

Όπως δήλωσε η Πρόεδρος του ΠΣΕ, κυρία Χριστίνα Σακελλαρίδη «τα στοιχεία των εξαγωγών, που δεν περιλαμβάνουν ακόμη το διάστημα επιβολής κεφαλαιακών ελέγχων, αναδεικνύουν το πόσο κρίσιμη είναι πλέον η επιστροφή στην κανονικότητα. Επιβεβαιώνουν την σπουδαιότητα της συμβολής των εξαγωγών και της εξωστρέφειας για την ελληνική οικονομία, αλλά και το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Για το λόγο αυτό επιβάλλεται η ταχύτερη δυνατή χαλάρωση των capital controls που αφορούν εμπορικές συναλλαγές με το εξωτερικό, αλλά κυρίως η αδιαπραγμάτευτη άρση του πέπλου αβεβαιότητας και της αστάθειας, που επιτείνεται όσο καθυστερεί η οριστική λύση στο ζήτημα του χρέους της χώρας.

Παράλληλα, λοιπόν, με την επιτάχυνση των εγκρίσεων για τα εμβάσματα εξωτερικού από τις Τράπεζες και την επέκταση της δυνατότητας αναλήψεων μετρητών από τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις –στα πρότυπα όσων τουλάχιστον ισχύουν ήδη για τις ναυτιλιακές εταιρείες- να προωθηθούν οι λύσεις εκείνες που θα επιτρέψουν την εξομάλυνση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος και τη δρομολόγηση αναπτυξιακών μεταρρυθμίσεων για το μετασχηματισμό του παραγωγικού προτύπου της χώρας, στα πλαίσια των δεσμεύσεων της Ελλάδας προς τους δανειστές και εταίρους της. Είναι απολύτως αναγκαίο άμεσα να επιστρέψει η εμπιστοσύνη των εμπορικών μας εταίρων, των ελληνικών επιχειρήσεων και καταθετών προς το χρηματοπιστωτικό σύστημα και της κοινότητας, ελληνικής και διεθνούς, προς το εγχώριο πολιτικό σύστημα. Στην περίπτωση αυτή, οι Έλληνες Εξαγωγείς έχουν αποδείξει και αποδεικνύουν ότι θα συνεχίσουν άμεσα να συνεισφέρουν σε δημιουργία, σε παραγωγικότητα, σε θέσεις εργασίας και σε συνάλλαγμα».

 Η ανάλυση του ΠΣΕ και του ΚΕΕΜ, επί των στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ, δείχνει ότι η αύξηση του περασμένου Ιουνίου στη συνολική αξία των εξαγωγών προέρχεται κυρίως από τις χώρες της ΕΕ (+7,4%), την ώρα που οι συνολικές εξαγωγές προς τις Τρίτες Χώρες υποχώρησαν εκ νέου θεαματικά (-26,7%). Αν πάντως, εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, προκύπτουν σημαντικά υψηλοί ρυθμοί εξαγωγών, τόσο προς τις ΕΕ (+21,5%), όσο και προς τις Τρίτες Χώρες (+11,6%).

Σε επίπεδο συνολικής αξίας εξαγωγών για το 6μηνο του 2015, προκύπτει αύξηση κατά 10,4% προς τις χώρες της ΕΕ και μείωση 13,1% προς τις Τρίτες Χώρες. Με εξαίρεση των πετρελαιοειδών, καταγράφεται αύξηση κατά 14,8% προς τις χώρες της ΕΕ και κατά 11,5% προς τις Τρίτες Χώρες.

Ως αποτέλεσμα αυτών των μεταβολών, το μερίδιο στη συνολική αξία εξαγωγών για τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται 53,8%, έναντι ποσοστού 46,2% για τις Τρίτες Χώρες. Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των χωρών της ΕΕ εκτοξεύεται στο 73,9%, έναντι ποσοστού μόλις 26,1% των Τρίτων Χωρών.

 

Η πορεία ανά κλάδο

Ενδεικτικό γεγονός της πορείας των εξαγωγών κατά τον περασμένο Ιούνιο, είναι ότι εκτός του κλάδου των πετρελαιοειδών (-45,2%, λόγω και του shut down του Μαΐου), όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι καταγράφουν ως και διψήφιους ρυθμούς ανόδου, με πρωταγωνιστές το ελαιόλαδο (+174,3%), τα ποτά-καπνός (+41,8%), τα μηχανήματα (+28,8%) και τα βιομηχανικά προϊόντα (+28,7%).

Ανάλογη εικόνα, αλλά με σαφώς χαμηλότερους ρυθμούς καταγράφεται και σε επίπεδο 6μηνου, όπου επίσης με εξαίρεση τον κλάδο των πετρελαιοειδών (-25,1%), όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι κινούνται ανοδικά, με πρωταγωνιστές το ελαιόλαδο (+213,5%), τα ποτά-καπνός (+30,3%), τα μηχανήματα (+26,5%), τα εμπιστευτικά (+20,8%) και τα βιομηχανικά προϊόντα (+17,9%).

 

Μείωση των εισαγωγών

Σημαντική μείωση καταγράφεται στο πεδίο των εισαγωγών, όπου τον περασμένο Ιούνιο, η συνολική τους αξία μειώθηκε κατά 12% στα 3,7 δις ευρώ έναντι των 4,2 δις του Ιουνίου του 2014. Μείωση προκύπτει στις εισαγωγές, ακόμη και με εξαίρεση των πετρελαιοειδών, κατά 2,9% ή κατά 86,4 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο 6μήνου, οι ελληνικές εισαγωγές μειώθηκαν κατά 6,1% (στα 22,24 δις ευρώ από 23,69 δις ευρώ στο πρώτο 6μηνο του 2014). Ωστόσο, χωρίς τα πετρελαιοειδή προκύπτει αύξηση κατά 2,2% ή κατά 356,3 εκατ. ευρώ.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στο α’ εξάμηνο του έτους, οι εισαγωγές από χώρες της ΕΕ ήταν αυξημένες κατά 5,8%, ενώ από τις Τρίτες Χώρες σημαντικά μειωμένες κατά 16,9%. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές από τις χώρες της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 6,7%, ενώ από τις Τρίτες Χώρες μειώθηκαν κατά 6,5%.

Το αποτέλεσμα όλων αυτών των μεταβολών σε εξαγωγές και εισαγωγές ήταν να μειωθεί για το α’ 6μηνο του έτος το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά 11,6%, στα 9,2 δις ευρώ (από 10,4 δις ευρώ στο α’ 6μηνο του 2014). Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου μειώθηκε κατά 751,9 εκατ. ευρώ ή κατά 9,1%.

Συγγραφέας: Γιώργος Τσιμπούκης

Στρατηγικός Αναλυτής με μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση αμυντικών συστημάτων και θεμάτων ασφάλειας. Αναλυτής – Συντάκτης σε εξειδικευμένα περιοδικά Άμυνας και Ασφαλείας.