Τα αντισταθμιστικά οφέλη που θα ζητήσει η Ελλάδα από τον αγωγό TAP

Μετά την πλήρη στήριξη που παρείχε η ελληνική κυβέρνηση στην κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου TAP το υπουργείο  Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, ξεκίνησε μελέτη σε βάθος για τα πιθανά αντισταθμιστικά οφέλη που θα μπορούσε να διεκδικήσει από την εταιρεία κατασκευής και διαχείρισης του αγωγού.

Η στήριξη της ελληνικής κυβέρνηση στο συγκεκριμένο έργο δεν σχετίζεται όπως φάνηκε με την παροχή επιπλέον οφελών. Τουναντίον όπως ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση του υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης διατυπώνεται η ανάγκη να “να υπάρξουν αντισταθμιστικά οφέλη για την Ελλάδα από την υλοποίηση του TAP”.

Η αρχική τοποθέτηση του νέου υπουργού για καταβολή από την εταιρεία τελών διέλευσης προσέκρουσε στην κοινοτική νομοθεσία σύμφωνα με την οποία δεν προβλέπεται από το τρίτο ενεργειακό πακέτο δικαίωμα στα κράτη-μέλη να αξιώσουν μετά την υπογραφή της συμφωνίας τέλη διέλευσης από τον αγωγό.

Επιπλέον μία τέτοια ελληνική διεκδίκηση, θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους του TAP ανά χιλιόμετρο, γεγονός που θα  οδηγούσε στην ανάλογη αύξηση των κομίστρων και φυσικά την επιβάρυνση των  τελικών καταναλωτών.

Τέλος δεν πρέπει να λησμονηθεί το γεγονός ότι έχουν ήδη υπογραφεί μακροπρόθεσμα συμβόλαια με χρήστες όπως, η Shell, η Gas Natural Fenosa, η E.ON, η Gas de France, η Enel, η Axpo, η ΔΕΠΑ, με βάση τα γνωστά συμφωνημένα κόμιστρα οι οποίες είναι βέβαιο ότι θα αντιδρούσαν δικαστικά σε μια πιθανή μεταβολή των κομίστρων, διεκδικώντας ακόμη και ρήτρες.

Όσον αφορά το ζήτημα της μείωσης της τιμής με βάση την οποία η Ελλάδα θα προμηθεύεται το φυσικό αέριο από τον αγωγό, η ελληνική εταιρεία ΔΕΠA έχει υπογράψει τη σχετική σύμβαση αγοράς ποσότητας φυσικού αερίου με προσδιορισμένη τιμή το 2013, η οποία μπορεί να μεταβληθεί από το 2020, (όταν θα αρχίσει να λειτουργεί ο αγωγός), μόνο σε περίπτωση που μεταβληθούν οι συνθήκες της ελληνικής αγοράς, ώστε να αιτιολογηθεί μια τέτοια απόφαση.

Υπό αυτές τις συνθήκες η νέα ελληνική κυβέρνηση θα μπορούσε να ζητήσει ως αντισταθμιστικά οφέλη από την εταιρεία που διαχειρίζεται τον αγωγό τρία πράγματα.

Πρώτον, συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου στην εταιρία, μέχρι το ποσοστό του 1,5% κάτι το οποίο προβλέπεται και στη συμφωνία που έχει υπογραφεί. Αυτό σημαίνει ότι το ελληνικό Δημόσιο θα πρέπει να συνεισφέρει τα αναλογούντα κεφάλαια για την κατασκευή του έργου στη χώρα μας ύψους αρκετών εκατομμυρίων ευρώ.

Εκτιμάται πως το συνολικό κόστος κατασκευής του  αγωγού TAP, για τα 863 χιλιόμετρα από τους Κήπους Έβρου στα ελληνοτουρκικά σύνορα μέχρι την Ιταλία διαμέσω της Αλβανίας, θα προσεγγίσει το 1,5 δισ. ευρώ.

Εκτός από τη συμμετοχή του ελληνικού Δημοσίου στον αγωγό, το υπουργείο  Παραγωγικής Ανασυγκρότησης θα μπορούσε να ζητήσει από την εταιρεία την ανάληψη έργων κοινωνικού χαρακτήρα στις περιοχές που ο αγωγός θα διέλθει κάτι που αποτελεί διεθνή πρακτική σε αντίστοιχα επενδυτικά προγράμματα.

Τέλος, παρά το γεγονός ότι ήδη πολλές ελληνικές εταιρείες θα συμμετάσχουν στην κατασκευή του αγωγού το  υπουργείο  Παραγωγικής Ανασυγκρότησης θα μπορούσε να ζητήσει την αύξηση της εμπλοκής των ελληνικών εταιρειών στο έργο, αυξάνοντας κατά αυτό τον τρόπο τα έσοδα που θα προκύψουν από την κατασκευή του αγωγού τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Αδιαμφισβήτητα η κατασκευή του αγωγού θα αποτελέσει για τα επόμενα τέσσερα χρόνια τη σημαντικότερη επένδυση που θα υλοποιηθεί στην βόρεια Ελλάδα δίνοντας εργασία σε χιλιάδες ανθρώπους άμεσα και έμμεσα, ενώ εκατοντάδες εργαζόμενοι θα απασχοληθούν αργότερα στην λειτουργία και συντήρηση του αγωγού από τον Έβρο μέχρι τα ελληνοαλβανικά σύνορα.

Συγγραφέας: Γιώργος Τσιμπούκης

Στρατηγικός Αναλυτής με μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση αμυντικών συστημάτων και θεμάτων ασφάλειας. Αναλυτής – Συντάκτης σε εξειδικευμένα περιοδικά Άμυνας και Ασφαλείας.