Τα μέσα και το προσωπικό που θα διατεθούν για την υποδοχή των προσφύγων και την απέλαση των μεταναστών

Τα μέσα και το προσωπικό που θα χρειαστεί η Ελλάδα για την αποδοχή και ταυτοποίηση των αιτούντων ασύλου καθώς και για την απέλαση από την Ελλάδα των παράνομων μεταναστών ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν για την διαδικασία επεξεργασίας των αιτήσεων ασύλου θα χρειαστούν 200 Έλληνες, 400 ειδικοί που θα προέρθουν από τα κράτη μέλη της ΕΕ και 400 μεταφραστές.

Για την διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων κατά της απόρριψης των αιτήσεων για παροχή ασύλου θα απασχοληθούν 30 Έλληνες, 30 Δικαστές από τα κράτη μέλη της ΕΕ και 30 μεταφραστές. Το προσωπικό αυτό θα στελεχώσει 10 επιτροπές οι οποίες θα εξετάσουν τις ενστάσεις.

Όσον αφορά το προσωπικό που θα απασχοληθεί με την διαδικασία των απελάσεων στην Τουρκία σύμφωνα με την Ε.Ε 25 Έλληνες αξιωματούχοι σε συνεργασία με 250 Έλληνες Αστυνομικούς και 50 ειδικούς από την FRONTEX θα αναλάβουν αυτό το έργο.

Επιπλέον 1.500 Αστυνομικοί θα συμμετάσχουν στην διαδικασία σε υποστηρικτικό ρόλο με βάση διμερείς συμφωνίες μεταξύ των Αστυνομικών δυνάμεων της Ε.Ε.

Το σύνολο των εξόδων για την παραπάνω διαδικασία θα καλυφτεί από την FRONTEX.

Τέλος για την παροχή ασφάλειας καθόλη αυτή την διαδικασία θα απασχοληθούν 1.000 άτομα από τις Δυνάμεις Ασφαλείας και τον Ελληνικό Στρατό.

Αναφορικά με τα μέσα που θα διατεθούν η FRONTEX θα παράσχει 8 σκάφη τα οποία έχουν μεταφορική ικανότητα 300-400 ατόμων έκαστο καθώς και 28 λεωφορεία.

Επιπλέον θα διατεθούν 190 εμπορευματοκιβώτια εκ των οποίων τα 130 θα χρησιμοποιηθούν από τους εργαζόμενους του Ευρωπαϊκού Γραφείου Υποστήριξης Ασύλου.

Το πλέον όμως ενδιαφέρον είναι ότι θα δημιουργηθούν επιπλέον στα νησιά του ανατολικού Αιγαίο υποδομές φιλοξενίας για συνολικά 14.000 άτομα. Οι υποδομές αυτές θα προστεθούν σε αυτές που υπάρχουν ήδη και οι οποίες μπορούν να φιλοξενήσουν 6.000 άτομα.

Συνολικά στα νησιά του Αν. Αιγαίου θα φιλοξενούνται για μικρό χρονικό διάστημα 20.000 άτομα

Συγγραφέας: Γιώργος Τσιμπούκης

Στρατηγικός Αναλυτής με μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση αμυντικών συστημάτων και θεμάτων ασφάλειας. Αναλυτής – Συντάκτης σε εξειδικευμένα περιοδικά Άμυνας και Ασφαλείας.