Τα στοιχεία του 2014 για τις εμπορικές σχέσεις Ελλάδας–Βουλγαρίας

Βάσει προσωρινών στοιχείων ενδεκαμήνου Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2014 της ΕΛΣΤΑΤ, το διμερές εμπόριο Ελλάδος – Βουλγαρίας διαμορφώνεται σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα για το εν λόγω διάστημα:

Εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας – Βουλγαρίας (αξία σε εκατ. €)
Pinakas2
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Βάσει των ως άνω στοιχείων, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, προκύπτει ελάχιστη μείωση του διμερούς όγκου εμπορίου (-0,8%), μείωση των ελληνικών εξαγωγών (-4,9%), μικρή αύξηση των βουλγαρικών εισαγωγών (+3,2%) και ελαφρώς ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο σε διμερές εμπόριο για τη χώρα μας, για δεύτερη φορά από το 2010.

Παραπλήσια εικόνα για το διμερές εμπόριο το ενδεκάμηνο του 2014, με ορισμένες διαφοροποιήσεις, όμως, ως προς τις επιμέρους τάσεις, δίνουν και τα προσωρινά στοιχεία του βουλγαρικού Στατιστικού Ινστιτούτου. Πιο συγκεκριμένα, από τα ως άνω στοιχεία προκύπτουν τα εξής: Μείωση όχι μόνο των εισαγωγών από Ελλάδα (-9,1%), αλλά και των βουλγαρικών εξαγωγών προς Ελλάδα (-6,4%), θετικό εμπορικό ισοζύγιο για Βουλγαρία (ελαφρώς διευρυμένο σε σχέση με το ενδεκάμηνο του 2013) και υποχώρηση του συνολικού διμερούς όγκου εμπορίου (€ 2.558,3 εκατ.) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 (7,7%).

Αναλύοντας τους επιμέρους (διψήφιους) κωδικούς (βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ), προκύπτει ότι η μείωση των ελληνικών εξαγωγών προς Βουλγαρία το ενδεκάμηνο του 2014 οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στην υποχώρηση των ορυκτών καυσίμων από € 288,1 εκατ. σε € 202,2 εκατ. (μείωση των εξαγωγών μας κατά -18,8% σε ετήσια βάση).

Σε ό,τι αφορά τους λοιπούς επιμέρους κωδικούς, η σημαντικότερη αύξηση ελληνικών εξαγωγών, σε ετήσια βάση, παρατηρείται στις εξής κατηγορίες προϊόντων: μαργαριτάρια και άλλοι πολύτιμοι λίθοι (+60,4%), κρέατα (+40,2%), ηλεκτρικές συσκευές και μηχανές (+34,1%), αργίλιο και σχετικά τεχνουργήματα (+34%), πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες και μηχανές (+30%), φαρμακευτικά (+30%), λιπάσματα (+29,2%), πλαστικές ύλες (+25,5%), παιχνίδια και είδη διασκέδασης (+21,3%), λαχανικά (+9,7%), χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας (+7,3%), πλεκτά ενδύματα (+6%). Αντίστοιχα, η μεγαλύτερη εξαγωγική κάμψη καταγράφεται στους κάτωθι κωδικούς: ζάχαρα (-60%), γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας (-47%), προϊόντα χημικών βιομηχανιών (-45%), χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό (-43,2%), βαμβάκι (-27,3%), τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, σίδηρο και χάλυβα (-19,4%), υποδήματα (-17,1%), πλεκτά υφάσματα (-15,3%), καπνά (-13,3%), λίπη και λάδια (-6,3%). Σταθερές παρέμειναν οι εξαγωγικές μας ροές στις κάτωθι κατηγορίες προϊόντων: καρποί και φρούτα, χαρτί και χαρτόνια, ενδύματα (πλην πλεκτών), μόλυβδος και τεχνουργήματα από μόλυβδο, αυτοκίνητα και άλλα οχήματα.

Σε ό,τι αφορά συνολικά την πορεία του εξωτερικού εμπορίου της Βουλγαρίας, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία του βουλγαρικού Στατιστικού Ινστιτούτου για το ενδεκάμηνο του 2014, οι βουλγαρικές εξαγωγές (FOB) μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 1,6% προσεγγίζοντας τα € 20,4 δισ. Το ίδιο διάστημα οι β/εισαγωγές (FOB) σημείωσαν μείωση 1,0% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε € 23,9 δισ. Ως αποτέλεσμα της εξέλιξης αυτής το εμπορικό έλλειμμα της Βουλγαρίας διευρύνθηκε σε περίπου € 3,5 δισ. (4,9% ΑΕΠ), διευρυμένο κατά € 428 εκατ. σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Όπως προκύπτει από τα ως άνω προσωρινά στοιχεία, η συνολική μείωση των βουλγαρικών εξαγωγών οφείλεται, κυρίως, στη σημαντική κάμψη των τελευταίων προς τρίτες χώρες (-6,6% σε ετήσια βάση). Αντιθέτως, ανοδική παραμένει η εξαγωγική τάση (+2,1%) προς τις χώρες της ΕΕ (όπου κατευθύνονται τα 3/5 περίπου των βουλγαρικών εξαγωγών). Κύριοι αγοραστές των β/προϊόντων αναδεικνύονται, κατά σειρά, η Γερμανία, η Τουρκία, η Ιταλία, η Ρουμανία και η Ελλάδα. Κύριοι προμηθευτές της Βουλγαρίας είναι, πάλι κατά σειρά, η Ρωσία, Γερμανία, η Ιταλία, η Ρουμανία, η Τουρκία, η Ελλάδα και η Ισπανία.

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Βουλγαρίας (ΒΝΒ, web: www.bnb.bg), το 2014 σημειώθηκαν καθαρές εκροές (net transactions) ελληνικών κεφαλαίων αξίας € -33,6 εκατ. Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται οι επιμέρους ροές ανά τρίμηνο την τελευταία επταετία.

Εξέλιξη ελληνικών επενδύσεων (ροές/net transactions) στη Βουλγαρία ανά τρίμηνα (αξία σε εκατ.€)

Pinakas1

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Βουλγαρίας (ΒΝΒ)
Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια

Σε ό,τι αφορά τη συνολική πορεία των ΑΞΕ στη Βουλγαρία, βάσει προσωρινών στοιχείων της Κεντρικής Τράπεζας το 2014 κατεγράφησαν καθαρές εισροές ύψους € 1.181,6 εκατ. ή 2,8% του ΑΕΠ (έναντι € 1.275,1 εκατ. ή 3,1% του ΑΕΠ την αντίστοιχη περίοδο του 2013). Ανά χώρα, οι μεγαλύτερες εισροές επενδύσεων στη Βουλγαρία την ως άνω περίοδο προήλθαν από την Ολλανδία (€ 746,6 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές κατευθύνθηκαν προς τη Γερμανία (€ 338,4 εκατ.).

Στη γενική κατάταξη των ξένων επενδυτών στην Βουλγαρία, η Ελλάδα διατηρεί την τρίτη θέση, μετά την Αυστρία και την Ολλανδία, με συνολικές επενδύσεις (stocks) ύψους € 2.779,3 εκατ. (έναντι € 2.788,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013). Το συνολικό stock ΑΞΕ στη Βουλγαρία το γ’ τρίμηνο 2014 ανήλθε σε € 38,6 δισ. (έναντι € 38,3 δισ. το ενδεκάμηνο του 2013).

Πρέπει, πάντως, να επισημανθεί ότι τα εν λόγω προσωρινά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Βουλγαρίας αναφορικά με τις ΑΞΕ υφίστανται, συνήθως, αρκετές τροποποιήσεις μέχρι να οριστικοποιηθούν κατά την άνοιξη του επόμενου έτους (του 2015, εν προκειμένω, σε ό,τι αφορά τα στοιχεία για το 2014).

Συγγραφέας: Γιώργος Ξ. Πρωτόπαπας

Γιώργος Ξ. Πρωτόπαπας

Δημοσιογράφος - Αναλυτής διεθνών θεμάτων και γεωπολιτικής στο μηναίο περιοδικό Άμυνα & Διπλωματία.