Απάντηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τις δηλώσεις σχετικά με την Αυτοκεφαλία της Εκκλησίας της Ουκρανίας

«Ισχυρισμοί ή πληροφορίες προερχόμενες από οιονδήποτε πως το Οικουμενικό Πατριαρχείο, προκειμένου να εκχωρήσει τον Τόμο Αυτοκεφαλίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία της…