Προγράμματα αναβάθμισης του συστήματος Διοίκησης, Ελέγχου, Επικοινωνιών και Επιτήρησης του Π.Ν και του Λ.Σ

Με ταχύτατους ρυθμούς προχωρά η συντήρηση και αναβάθμιση του συστήματος Διοίκησης, Ελέγχου & Επικοινωνιών καθώς και η αναβάθμιση του συστήματος…