Δυο νέα εξοπλισμένα με πολυβόλα και UAV περιπολικά σκάφη πρόκειται να αποκτήσει το ΛΣ/ΕΛΑΚΤ.

Δυο νέα περιπολικά σκάφη πρόκειται να αποκτήσει το Λιμενικό Σώμα/Ελληνική Ακτοφυλακή με χρηματοδότηση ύψους 30 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)  από την Ε.Ε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Τ.Ε.Α 2014-2020.

Τα δύο σκάφη θα είναι άνω των 30 μέτρων κατασκευασμένα από ναυπηγικό χάλυβα ή αλουμίνιο ή συνδυασμό των δύο υλικών.

Το πλοίο θα έχει επιχειρησιακή ικανότητα σε κατάσταση θαλάσσης κατά Douglas 5 στην ανοικτή θάλασσα, ενώ θα μπορεί να αντεπεξέρχεται σε συνθήκες κατά Douglas τουλάχιστον 7 στην ανοικτή θάλασσα.

Η μέγιστη ταχύτητα του σκάφους στις δοκιμές θα να είναι τουλάχιστον 33 κόμβους σε κατάσταση πλήρους φορτίου στο 95% της μέγιστης συνεχούς ισχύος των κυρίων μηχανών με καθαρή γάστρα και σε ήρεμη θάλασσα (κατά Douglas 0-2)

Η μέγιστη συνεχόμενη ταχύτητα του σκάφους θα να είναι τουλάχιστον 28 κόμβους σε κατάσταση πλήρους φορτίου στο 80% της μέγιστης συνεχούς ισχύος των κυρίων μηχανών με καθαρή γάστρα και σε ήρεμη θάλασσα (κατά Douglas 0-2).

Η οικονομική ταχύτητα του σκάφους με βάση την οποία υπολογίζεται η ακτίνα δράσης του θα είναι 20 κόμβοι σε κατάσταση πλήρους φορτίου με καθαρή γάστρα και σε ήρεμη θάλασσα.

Η ακτίνα δράσης του σκάφους θα είναι τουλάχιστον 1.000 ναυτικά μίλια με οικονομική ταχύτητα και με το σκάφος σε κατάσταση πλήρους φορτίου.

Η αυτονομία του σκάφους σε εφόδια πόσιμο νερό τρόφιμα κλπ θα είναι τουλάχιστον 5 ημέρες για 14 άτομα.

Το σκάφος θα διαθέτει χώρους για ενδιαίτηση και διαμονή για 14 άτομα πλήρωμα ενώ θα διαθέτει κατάλληλους χώρους για την ασφαλή υποδοχή και μεταφορά τουλάχιστον 40 ναυαγών ή την εξυπηρέτηση ομάδας ειδικών δυνάμεων και θα υπάρχουν κατάλληλες προβλέψεις για την υποδοχή και ασφαλή μεταφορά ασθενών και τραυματιών.

Η γέφυρα του σκάφους θα είναι κλειστή υπερυψωμένη και η κατασκευή της θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η ορατότητα αλλά και η προστασία του πληρώματος. Πάνω από την γέφυρα θα υπάρχει και μία κόντρα γέφυρα με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό

Το προωστικό σκεύος του σκάφους θα αποτελείται από δύο κινητήρες ντίζελ ναυτικού τύπου με προβλεπόμενο χρόνο λειτουργίας ανα έτος μεταξύ γενικών επισκευών τουλάχιστον 8.000 ώρες.

Το σκάφος θα έχει δύο ηλεκτρογεννήτριες με δυνατότητα έκαστη να μπορεί να καλύψει το 120% του μέγιστου ηλεκτρικού φορτίου και μια ηλεκτρογεννήτρια ή άλλη πηγή ηλεκτρικής ισχύος ανάγκης η οποία να μπορεί να καλύψει τα ηλεκτρικά φορτία.

Το σκάφος θα προωθείται από σύστημα ελίκων ή εναλλακτικά από σύστημα πρόωσης waterjet.

Το πλοίο θα πρέπει να μπορεί να πλεύσει και με μόνο μια μηχανή ενώ θα πρέπει να έχει και αυξημένες ελκτικές ικανότητες. Τέλος θα υπάρχει τουλάχιστον ένας πρωραίος ωθητήρας κατάλληλης ισχύος με ανεξάρτητο κινητήρα.

Το πιο εντυπωσιακό όμως στοιχεία της προκήρυξης του Λιμενικού Σώματος/Ελληνική Ακτοφυλακή αναφορικά με τα δύο σκάφη είναι ο πλούσιος εξοπλισμός τους ο οποίος ξεπερνά τα μέχρι σήμερα γνωστά δεδομένα τουλάχιστον για σκάφη αυτής της κατηγορίας.

Πιο αναλυτικά τα δύο σκάφη προβλέπεται να εξοπλιστούν με τρείς τηλεχειριζόμενες σταθεροποιημένες πλατφόρμες οπλισμού οι οποίες θα διαθέτουν βαρύ πολυβόλο κατάλληλα για θαλάσσια χρήση.

Από τα τρία πολυβόλα το ένα θα βρίσκεται στην πλώρη και τα υπόλοιπα δύο σε κατάλληλα σημεία εκατέρωθεν του σκάφους ώστε και τα τρία μαζί να καλύπτουν ένα τόξο 360 μοίρες.

Ουσιαστικά πρόκειται για την πρώτη φορά που μικρά σχετικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος/Ελληνική Ακτοφυλακή θα αποκτήσουν τέτοιου είδους οπλισμό γεγονός που επιβεβαιώνει την συνειδητοποίηση από το Λιμενικό Σώμα/Ελληνική Ακτοφυλακή ότι πιθανόν στο μέλλον μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπο και με οπλισμένους λαθρέμπορους/δουλέμπορους ή ακόμη και τρομοκράτες με βαρύ οπλισμό.

Επιπλέον τα σκάφη θα μπορούν να συμμετάσχουν και σε αποστολές κατάσβεσης πυρκαγιών σε πλοία αφού θα είναι εξοπλισμένα και με μόνιμο περιστρεφόμενο ακροσωλήνιο επί πύργου ο οποίος θα εκτοξεύει θαλάσσιο ύδωρ υπό υψηλή πίεση.

Τα δύο σκάφη θα διαθέτουν βοηθητικό σκάφος υψηλών δυνατοτήτων με ικανότητα γρήγορης καθαίρεσης και ανάκτησης με δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς και δύο Jet Ski τοποθετημένων σε ειδική θέση επί του καταστρώματος.

Όσον αφορά τους αισθητήρες των δύο σκαφών αυτοί περιλαμβάνουν δύο συγκροτήματα τοποθετημένα επί του ιστού και ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα μη επανδρωμένου πτητικού μέσου με αυτονομία τουλάχιστον 15 ώρες και εμβέλεια τουλάχιστον 60 ναυτικά μίλια εξοπλισμένου με αισθητήρες (θερμικό αισθητήρα απεικόνισης, κάμερα ημέρας, GPS κλπ) με δυνατότητα συνεργασίας επικοινωνίας με τα συστήματα του πλοίου και φυσικά το απαραίτητο σύστημα εκτόξευσης-ανάκτησης.

Το πρώτο συγκρότημα αισθητήρων θα είναι τοποθετημένο στον ιστό με δυνατότητα πλήρης περιστροφής σταθεροποιημένο στους τρείς άξονες.

Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει ένα θερμικό αισθητήρα απεικόνισης 3ης γενιάς, κάμερα ημέρας υψηλής ευκρίνειας, κάμερα CCD/ICCD μεγάλων αποστάσεων, αποστασιόμετρο laser και ένα laser illuminator μεγάλων αποστάσεων.

Το συγκρότημα των αισθητήρων θα πρέπει να μπορεί να εντοπίσει στόχο διαστάσεων 5×5 μέτρων σε απόσταση 18 χλμ ημέρα και νύκτα περιμετρικά του πλοίου.

Το συγκρότημα των αισθητήρων θα μπορεί να λειτουργεί σε κατάσταση θαλάσσης τουλάχιστον κατά Douglas 6 κα θα έχει επιβιωσιμότητα ίδια με αυτή του πλοίου και πιστοποίηση κατά MIL-STD 810 και MIL-STD 461.

Το συγκρότημα των αισθητήρων θα μπορεί να λειτουργεί είτε αυτόματα, είτε χειροκίνητα, ενώ η κονσόλα χειρισμού θα βρίσκεται στη γέφυρα του πλοίου.

Το δεύτερο συγκρότημα αισθητήρων βρίσκεται επίσης στον ιστό με δυνατότητα πλήρης περιστροφής σταθεροποιημένο στους δύο άξονες και περιλαμβάνει ένα θερμικό αισθητήρα απεικόνισης τουλάχιστον 2ης γενιάς μεγάλων αποστάσεων.

Το συγκρότημα των αισθητήρων θα μπορεί να λειτουργεί σε κατάσταση θαλάσσης τουλάχιστον κατά Douglas 6 κα θα έχει επιβιωσιμότητα ίδια με αυτή του πλοίου και πιστοποίηση κατά MIL-STD 810 και MIL-STD 461.

Επιπλέον κάθε ένα από τα δύο σκάφη θα εξοπλιστούν με δύο ναυτικά ραντάρ X Band με έγχρωμη LCD μονάδα ενδείξεων με τουλάχιστον 12 inch διαγώνιο, τα οποία θα έχουν δυνατότητα υποτύπωσης στόχων, ισχύς κορυφής τουλάχιστον 10 KW και 20 KW αντίστοιχα, ΝΜΕΑ 0183 Interface τουλάχιστον, παροχή σύνδεσης extra monitor, δυνατότητα εξαγωγής composite video.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Λιμενικού Σώματος/Ελληνική Ακτοφυλακή ο χρήστης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα, αυτόματης εστίασης συστημάτων καμερών, σε στόχο που εντοπίζεται από το radar, και εγκλωβισμού του στόχου αυτού προς αναγνώριση (λειτουργία slave).

Τέλος σε κάθε πλοίο θα τοποθετηθεί μια συσκευή (σταθμός) AIS (Automatic Identification System) – Secure Mode, η οποία θα διαθέτει κατόπιν επιλογής λειτουργίες STANDARD mode (κανονική λειτουργία), SILENT mode (Receive Only mode) και SECURE mode (encrypted) καθώς και δυνατότητα επιλογής μεταξύ των τριών λειτουργιών.

Για την ολοκλήρωση των αισθητήρων τα σκάφη θα εξοπλιστούν με ειδικό λογισμικό διαχείρισης το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα ενοποίησης των εισερχόμενων δεδομένων από τους εγκατεστημένους αισθητήρες ανίχνευσης συμπεριλαμβανομένου του radar, του συστήματος AIS και των συστημάτων αισθητήρων/ καμερών σε πολλαπλές ηλεκτρονικές οθόνες (όσες απαιτηθούν) βασισμένες σε ηλεκτρονικό ναυτικό χάρτη, και σε πραγματικό χρόνο αλλά και σε επανάληψη (playback), των σημείων και των κινήσεων πολλαπλών στόχων.

Το εν λόγω λογισμικό θα δίνει επίσης τη δυνατότητα, αυτόματα και συνεχόμενα να ακολουθεί επιλεγμένους στόχους, να καθορίζει τη θέση τους και την πορεία τους όπως επίσης και να παρέχει οπτικό και ηχητικό συναγερμό, όταν κάποιος στόχος εισέλθει στην προκαθορισμένη περιοχή παρακολούθησης και επιτήρησης.

Επιπλέον το λογισμικό διαχείρισης θα δίνει τη δυνατότητα απεικόνισης ηλεκτρονικού ναυτικού χάρτη, διανυσματικά σύμβολα εντοπισμού στόχου, εργαλεία μέτρησης στόχου (απόσταση, πορεία, τομή στόχου, κλπ.), ζώνη προειδοποίησης, οπτική και ηχητική προειδοποίηση για στόχους που εισέρχονται ή/και πλησιάζουν απαγορευμένη περιοχή, εντοπισμό/παρακολούθηση στόχου και καταγραφή/αναπαραγωγή περιστατικού, και τέλος θα δίνει βοήθημα υπολογισμού τομής, το οποίο επιτρέπει στον χειριστή να καθορίσει την πορεία/ταχύτητα από ένα περιπολικό σκάφος στον στόχο/απειλή.

Τα δύο σκάφη θα έχουν, τη δυνατότητα αυτόματης εστίασης της κάμερας σε στόχο που εγκλωβίζεται από το radar προς αναγνώριση, συσκευή καταγραφής video των εικόνων από τους αισθητήρες καθώς και σύστημα μετάδοσης δεδομένων και εικόνας των ανωτέρω αισθητήρων και των δύο radar μέσω των δορυφορικών συσκευών (δορυφορική κεραία, δορυφορικό τηλέφωνο κ.α.) και μέσω GPRS του πλοίου στο Κέντρο Επιχειρήσεων Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Τα δύο σκάφη θα πρέπει να παραδοθούν σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Συγγραφέας: Γιώργος Τσιμπούκης

Στρατηγικός Αναλυτής με μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση αμυντικών συστημάτων και θεμάτων ασφάλειας. Αναλυτής – Συντάκτης σε εξειδικευμένα περιοδικά Άμυνας και Ασφαλείας.