Διπλωματική επιτυχία στο ΝΑΤΟ – Ο επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας Ε. Στυλιανίδης αποδόμησε τις τουρκικές θέσεις

Σημαντική επιτυχία σημείωσε η Ελληνική Κοινοβουλευτική Διπλωματία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ στη Χάγη. H εμπειρία και οι στοχευμένες παρεμβάσεις…