Ένα ακόμη βήμα για την αναβάθμιση των δυνατοτήτων του UAV Anka πραγματοποίησε η Τουρκική εταιρεία ΤΑΙ ολοκληρώνοντας στο αερόχημα την κατευθυνόμενη με δέσμη laser CİRİT και το κατευθυνόμενο επίσης με δέσμη laser πυρομαχικό ελεύθερης πτώσης MAM-L της εταιρείας Roketsan. Η Τουρκική Αεροπορία πάντα ζητούσε την επαύξηση των δυνατοτήτων του συγκεκριμένου αεροχήματος και την πιστοποίηση του…