Την χρησιμοποίηση των αποβατικών του πλοίων τύπου Mistral από τους Βασιλικούς Πεζοναύτες εξετάζει το Γαλλικό Ναυτικό

Το ενδεχόμενο να επιτρέψει την χρήση των αποβατικών του πλοίων από τους Βασιλικούς Πεζοναύτες εξετάζει το Γαλλικό Ναυτικό, μετά από…