Γ. Καμίνης στο «CITIES Forum 2015»: «Ρόλο στις πόλεις για τη διαμόρφωση των πολιτικών και τη διαχείριση της χρηματοδότησης»

Στο παράδειγμα της Αθήνας, που κατάφερε –αν και στο επίκεντρο της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης-  να σταθεί όρθια με σταθερό…

Το κίνδυνο να «στερέψουν» οικονομικά οι δήμοι της χώρας τόνισε ο Γ.Καμίνης στους δημάρχους των Πρωτευουσών της ΕΕ – αντίδραση από την Επίτροπο Corina Cretu

Τους δημάρχους των Πρωτευουσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την Επίτροπο Περιφερειακής Ανάπτυξης Corina Cretu, ενημέρωσε πριν λίγο στη Βιέννη,…