Πως μπορεί να δημιουργηθεί μια Χωροφυλακή του ΝΑΤΟ – Στόχος ισλαμική τρομοκρατία και οργανωμένο έγκλημα

Η μετά - ψυχροπολεμική περίοδο έχει θολώσει τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας κάνοντας ακόμα πιο εμφανή…