Πως μπορεί να δημιουργηθεί μια Χωροφυλακή του ΝΑΤΟ – Στόχος ισλαμική τρομοκρατία και οργανωμένο έγκλημα

Η μετά – ψυχροπολεμική περίοδο έχει θολώσει τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας κάνοντας ακόμα πιο εμφανή την ανάγκη για άμεση προσαρμογή της διεθνούς κοινότητας στα νέα δεδομένα για τη διατήρηση/ επιβολή της παγκόσμιας ειρήνης. Η ενδυνάμωση της σχέσης της ισλαμικής τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος αποτελεί και ένα από τα νέα φαινόμενα της μετά-ψυχροπολεμικής περιόδου και εξελίσσεται σε μια σημαντική απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια. Οι παραδοσιακές τακτικές στρατηγικής αντιμετώπισης δεν φαίνεται να είναι πλέον επαρκής δηλαδή να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε τέτοιου είδους απειλές.

Το ΝΑΤΟ ως μια στρατιωτική συμμαχία με παγκόσμιο ρόλο θα μπορούσε να συμβάλλει ακόμα περισσότερο στην πρόληψη και στην αποτροπή της συνδυασμένης απειλής της ισλαμικής τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Η Ατλαντική Συμμαχία θα μπορούσε υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις να δημιουργήσει μια Χωροφυλακή που θα ενσωματώσει τη δομή της European Gendarmerie Force (EGF) και ίσως και τα πρότυπα της ιταλικής Guardia di Finanza (GDF).

Η δημιουργία μιας Χωροφυλακής θα πρέπει να βασίζεται στους κανόνες που διέπουν τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και θα μπορούσε να θεωρηθεί μια σωστή επιλογή για την προστασία και τη διατήρηση της ασφάλειας. Όμως η The North Atlantic Treaty δεν προβλέπει τη δημιουργία μιας Χωροφυλακής. Ωστόσο εκτιμάμε ότι τα κράτη – μέλη του ΝΑΤΟ έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν με ένα επιπρόσθετο Πρωτόκολλο ή μια Συμφωνία που θα επέτρεπε τη δημιουργία της.

Η προτεινόμενη Χωροφυλακή θα μπορούσε να συνδυάζει τα καθήκοντα της EGF και της ιταλικής Guardia di Finanza, δηλαδή να αποτελεί μια δύναμη με στρατιωτικά και αστυνομικά καθήκοντα. Η νατοϊκή Χωροφυλακή θα πρέπει να επικεντρώνεται στην ασφάλεια των συνόρων, την καταπολέμηση του εμπόριού ναρκωτικών, όπλων και της ανθρώπινης σάρκας, την προστασία της χρηματοπιστωτικών και οικονομικών υπηρεσιών, δημόσιου τομέα καθώς και την ασφάλεια του κυβερνοχώρου.

Οι λειτουργίες της EGF και της GdF θεωρούνται χρήσιμες για να κατανοήσουμε τους ρόλους τους στη διαφύλαξη της ασφάλειας. Η European Gendarmerie Force (EGF) αποτελεί μια πολυεθνική πρωτοβουλία έξι κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Γαλλίας, Ιταλίας, Ολλανδίας, Πορτογαλίας, Ρουμανίας και Ισπανίας) που ιδρύθηκε το 2006 για να ενισχύσει τις ικανότητες της πάνω στη διαχείριση των διεθνών κρίσεων και να συμβάλει στην ανάπτυξη της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας.

Τα κράτη – μέλη της EGF έχουν όλα τις δικές τους εθνικές χωροφυλακές – Γαλλία (Gendarmerie Nationale), Πορτογαλία (Guarda Nacional Republicana), η Ολλανδία (Koninklijke Marechaussee), Ιταλία (Arma dei Carabinieri), τη Ρουμανία (Jandarmeria Română), η Ισπανία (Guardia Civil)- και διαθέτουν την εμπειρία για να συστήσουν μια νατοϊκή Χωροφυλακή. Η European Gendarmerie Force (EGF) δεν αποτελεί μια μόνιμη δύναμη και μπορεί να ενεργοποιηθεί σε ad hoc βάση και να αναπτύξει μέχρι και 800 χωροφύλακες (ανώτατο όριο) εντός 30 ημερών. Η EGF έχει σχεδιαστεί για να διεξάγει αστυνομικές αποστολές σε διάφορες περιοχές -συμπεριλαμβανομένων και των αποσταθεροποιημένων ζωνών- για να στηρίζει αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Εθνών, του Οργανισμού Ασφάλειας και Συνεργασίας στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), το ΝΑΤΟ ή και ad hoc συνασπισμούς κρατών.

Επίσης προτείνουμε ενδεικτικά για τη νατοϊκή Χωροφυλακή και το μοντέλο της ιταλικής Guardia di Finanza (GDF) καθώς είναι μια υπηρεσία υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών της Ιταλίας και αποτελεί και μέρος των ιταλικών Ενόπλων Δυνάμεων. Η GDF επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση: της φοροδιαφυγής, των οικονομικών εγκλημάτων, του λαθρεμπόριού, του ξέπλυμα χρήματος, της διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών, της παράνομης μετανάστευσης, της παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, των απατών με πιστωτικές κάρτες, του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, της πλαστογραφίας, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας καθώς και στον έλεγχο των συνόρων, στην αποτελεσματικότητα των τελωνειακών αρχών, στην καταδίωξη των δραστηριοτήτων της Μαφίας, στην τήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας και στην προστασία των ιταλικών χωρικών υδάτων και συνόρων.

Η προτεινόμενη Χωροφυλακή του ΝΑΤΟ θα μπορούσε να αναπτυχθεί άμεσα – όπως και κάθε στρατιωτική δύναμη – να είναι εφοδιασμένη και εξοπλισμένη και να αποτελεί ένα βοηθητικό στήριγμα στις δυνάμεις των ειρηνευτικών επιχειρήσεων. Η European Gendarmerie Force (EGF) θα μπορούσε να συνεργαστεί με τη νατοϊκή Χωροφυλακή από τη στιγμή που όλα τα κράτη –μέλη της EGF είναι και κράτη – μέλη του ΝΑΤΟ.

Η EGF και το ΝΑΤΟ θα μπορούσαν στην περίπτωση αυτή να συστήσουν ένα κοινό κέντρο διοίκησης για ανεξάρτητες επιχειρήσεις ή να βοηθήσουν τις ειρηνευτικές στρατιωτικές δυνάμεις. Εξυπακούεται ότι αυτή η δραστηριότητα θα έχει την αναγκαία νομιμότητα και τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις. Η συνδυασμένη αυτή νέα δύναμη θα μπορούσε πιο εύκολα να αναπτυχθεί σε σκληρές άνομες περιοχές ή ζώνες συγκρούσεων, όπου οι τοπικές αστυνομικές αρχές έχουν ανάγκη από βοήθεια ή είναι ανεπαρκής

Η νατοϊκή Χωροφυλακή θα μπορούσε να βοηθήσει τις στρατιωτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών καθώς και τις τοπικές αρχές επιβολής νόμου. Τα οφέλη αναμένεται να είναι αρκετά. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη βελτίωση της συγκέντρωσης των πληροφοριών και της επιβολής του νόμου. Η Χωροφυλακή στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει το σύνδεσμο της διαχείρισης των πληροφοριών μεταξύ των τοπικών αρχών (αν υπάρχουν), των στρατευμάτων, των αρχών επιβολής του νόμου και των μυστικών υπηρεσιών των κρατών – μελών.

Παρομοίως η Χωροφυλακή θα μπορούσε να συνεργαστεί με την τοπική αστυνομία, ή τις στρατιωτικές δυνάμεις στο σχεδιασμό, στη διοίκηση και στο τομέα της εκπαίδευσης. Οι δυνάμεις της Χωροφυλακής θεωρούνται οι πιο κατάλληλες μονάδες για τη σταθεροποίηση μιας χώρας, καθώς δεν προκαλούν τόσο πολύ όσο οι στρατιωτικές δυνάμεις και έχουν την ικανότητά να πραγματοποιούν αστυνόμευση σε όλες τις περιπτώσεις.

Η άποψη αποτελεί μέρος ανάλυσης στο:
George X. Protopapas “The Combined Threat of Terrorism and Organized Crime for and in South East Europe” in “Comprehensive Approach as “Sine Qua Non” for Critical Infrastructure Protection”, eds D.Caleta- Radović, V.39 of NATO Science for Peace and Security Series – D: Information and Communication Security, January 2015, Ios Press, pages 308.

Συγγραφέας: Γιώργος Ξ. Πρωτόπαπας

Γιώργος Ξ. Πρωτόπαπας

Δημοσιογράφος - Αναλυτής διεθνών θεμάτων και γεωπολιτικής στο μηναίο περιοδικό Άμυνα & Διπλωματία.