Στην Άγκυρα για δοκιμές πριν από την εκτόξευση ο κατασκοπευτικός δορυφόρος Göktürk-1

Στις εγκαταστάσεις της ΤΑΙ στην Άγκυρα μεταφέρθηκε ο κατασκοπευτικός υψηλής ευκρίνειας δορυφόρος Göktürk-1 της Τουρκικής Αεροπορίας για την πραγματοποίηση περιβαλλοντικών…