Γεώργιος Τρουλλινός : Αυτές είναι οι προτάσεις μας για την επιβίωση της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας

Τις δυνατότητες και τις προτάσεις του για την επιβίωση της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας εν μέσω της οικονομικής κρίσης, παρουσίασε κατά…

Γιώργος Τρουλλινός: «Η ελληνική αμυντική βιομηχανία μπορεί να αναπτυχτεί υπό την αιγίδα ενός Υφυπουργείου Αμυντικής Βιομηχανίας»

Τη δυσχερή κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η ελληνική αμυντική βιομηχανία μετά από έξι χρόνια οικονομικής κρίσης, τις αδυναμίες της,…