Το «Διεθνές Κέντρο Αριστείας» ΚΕΞ «ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗ» επισκέφθηκαν οι Εθνοφύλακες ΠΕ Ροδόπης και ΠΕ Έβρου

Στα πλαίσια της εντατικοποιημένης εκπαίδευσης των Ταγμάτων Εθνοφυλακής εντάσσεται και η πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης  στο Κέντρο Εξομοιωτών (ΚΕΞ) στην Αλεξανδρούπολη,…