Αποφάσεις για 6 εξοπλιστικά προγράμματα έλαβε η Εκτελεστική Επιτροπή Αμυντικής Βιομηχανίας της Τουρκίας

Σημαντικές αποφάσεις για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας ελήφθησαν χτες κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Αμυντικής Βιομηχανίας…